Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 - 2025
25/02/2020

Ngày 03/02/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 - 2025.

Ngày 03/02/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 - 2025.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo kịp thời, thống nhất và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; chuẩn bị các điều kiện và tổ chức triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình của Bộ GD-ĐT. Kế hoạch là căn cứ để các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở GD-ĐT và các phòng GD-ĐT, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; xác định được các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình, chuẩn bị các điều kiện thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục phổ thông triển khai đồng bộ, phát huy sự chủ động sáng tạo, sự phối hợp trách nhiệm, nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đồng thời, UBND tỉnh giao các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho và các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phát triển cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học trong nhà trường; đổi mới công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông; tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; công tác phổ cập giáo dục; đẩy mạnh đổi mới dạy và học ngoại ngữ, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong giáo dục; tổ chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-