Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019
01/01/2019 - Lượt xem: 1159

Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. 

Đồng thời, để đạt được các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hành chính các cấp phải xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương để có những giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, sinh động, phù hợp với điều kiện của tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về cải cách hành chính cho công chức làm công tác cải cách hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh; tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tổ chức khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp để có giải pháp khắc phục kịp thời, nâng cao chất lượng phục vụ...

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-