Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
01/07/2019

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg  ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025", Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 25/6/2019 thực hiện Đề án Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg  ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025", Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 25/6/2019 thực hiện Đề án Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển ngành công nghiệp môi trường; lựa chọn, kêu gọi đầu tư, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường đủ năng lực đáp ứng cơ bản nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên; ứng dụng có hiệu quả các công nghệ xử lý, tái chế chất thải, phân tích, quan trắc, giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi trường, công nghệ sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại; phát triển dịch vụ môi trường cơ bản đáp ứng nhu cầu của xã hội về xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, công nghiệp, chất thải nguy hại; phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm, nhu cầu phân tích, quan trắc môi trường và các dịch vụ tư vấn về môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên, năng lượng...

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong tổ chức, quản lý và cơ chế, chính sách; phát triển công nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường; phát triển dịch vụ môi trường; phát triển thị trường và thu hút đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức, năng lực phát triển ngành công nghiệp môi trường.

Sở Công Thương được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường.

Các sở, ban, ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý Nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ hàng năm về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

B.N

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-