Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020
16/02/2020

Ngày 06/02/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/02/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống tội phạm. Chủ động mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tai nạn, tệ nạn xã hội, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về hình sự so với năm 2019; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tù tha, tha tù trước thời hạn có điều kiện xuống dưới 15%, bắt giữ, vận động đầu thú 30% số đối tượng truy nã hiện có và 50% số đối tượng truy nã mới phát sinh; 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai. Chuyển hóa thành công ít nhất 50% tổng số địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện. Không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, không để phát sinh "điểm nóng" về trật tự xã hội.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh về phát động chuyên đề thi đua "Toàn dân phòng, chống tội phạm" giai đoạn 2019 - 2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm bảo vệ an ninh, trật tự; đưa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trở thành trách nhiệm, hành động cụ thể, thiết thực của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân; tạo phong trào phòng ngừa xã hội rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.

H.G

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-