Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020
01/11/2020 - Lượt xem: 798

Ngày 19/10/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 276/KH-HĐPH kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Ngày 19/10/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 276/KH-HĐPH kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức triển khai, kết quả thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay để lựa chọn nhân rộng điển hình trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, điều chỉnh để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới. Yêu cầu tập trung kiểm tra kết quả triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hướng dẫn số 01/HD-HĐPH ngày 22/01/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Việc kiểm tra và tự kiểm tra phải đảm bảo thiết thực, đánh giá đúng, khách quan. Chú trọng việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện nay. Các đơn vị được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu và các nội dung liên quan.

Theo Kế hoạch, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh yêu cầu Thường trực và các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành, thị tập trung một số nội dung kiểm tra chủ yếu sau:

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai hoạt động PBGDPL tại cơ quan, đơn vị; kết quả triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Mô hình PBGDPL hay, hiệu quả (đang thực hiện hoặc đề xuất thực hiện); kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 (theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh) và các Đề án về PBGDPL: công tác tham mưu ban hành văn bản thực hiện các Đề án về PBGDPL (của các cơ quan chủ trì Đề án; Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã); kết quả cụ thể thực hiện các Đề án trong năm; việc tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (ngày 09/11) năm 2020.

Về công tác hòa giải ở cơ sở: Kết quả hòa giải; công tác củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải; công tác bồi dưỡng, tập huấn; kinh phí cho công tác hòa giải; công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể với ngành Tư pháp trong công tác hòa giải ở cơ sở; công tác hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành cơ sở theo Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp.

Về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Việc theo dõi, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chỉ tiêu 18.5 của Tiêu chí 18 trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020); công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ thực hiện việc đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-