Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 
05/08/2020 - Lượt xem: 928

Ngày 28/7/2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-HĐ về kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Ngày 28/7/2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-HĐ về kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Mục đích của việc kiểm tra là nắm tình hình triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc tổ chức chỉ đạo triển khai về công tác thi đua, khen thưởng ở các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương. Đánh giá việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương phát động; những nội dung thực hiện tốt, chưa tốt và nguyên nhân, những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó, kịp thời chỉ đạo khắc phục những khó khăn, hạn chế và đề ra các giải pháp thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Việc kiểm tra phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác triển khai, chỉ đạo và thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản quy phạm quy đinh chi tiết thi hành; các chuyên đề thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020...

Thời gian kiểm tra: Trong quý III/2020, đối tượng kiểm tra là Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, thành, thị.

H.G

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-