Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
18/01/2019 - Lượt xem: 1765

Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 07/01/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 của Tiền Giang nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kịp thời có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động liên quan đến TTHC và tạo thuận lợi cho nhân dân trong thực hiện các TTHC; hướng dẫn các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn triển khai thống nhất, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Trong năm 2019, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra toàn diện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh và thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các đơn vị được kiểm tra ít nhất trước 05 ngày làm việc. Thời gian kiểm tra, thực hiện từ quý II/2019, việc kiểm tra tập trung vào các nội dung sau: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện đánh giá tác động TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo trong trường hợp Luật giao (nếu có, đối với các sở, ban, ngành tỉnh); việc tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp Luật giao (nếu có, đối với Sở Tư pháp); việc công bố, công khai TTHC; việc giải quyết TTHC; việc rà soát, đánh giá TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; việc thực hiện công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các hoạt động khác liên quan đến kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Về phương thức kiểm tra: Đoàn kiểm tra nghe các đơn vị báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả và  những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Xem xét tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kiểm tra thực tế việc niêm yết TTHC, nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; kiểm tra việc giải quyết TTHC. Đoàn kiểm tra sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một số TTHC và đề nghị cung cấp một số hồ sơ giải quyết TTHC để xem xét, đánh giá.  

Sau mỗi đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện để theo dõi và chỉ đạo.

Trung Hiếu

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-