Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
30/10/2020 - Lượt xem: 1481

​Ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020 trên địa bàn tỉnh với chủ đề: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế, xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; thông qua triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 - 2021".

Yêu cầu việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành, sản phẩm cụ thể và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục, đặc biệt trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 09/10/2020 đến ngày 09/11/2020.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương căn cứ điều kiện tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị và địa phương với nội dung, hình thức phù hợp, cụ thể:

Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam: Tiếp tục thực hiện chuyên mục "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; tổ chức xây dựng, đăng tải các bài viết, tin, phóng sự, tọa đàm về Ngày Pháp luật Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, các trang mạng xã hội; tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam; tổ chức treo băng rôn, pa-nô, áp phích, cờ, phướn… với khẩu hiệu phù hợp về hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các tuyến đường chính phục vụ các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật 09/11.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế tổ chức các hoạt động bằng các hình thức phù hợp như: Tổ chức lễ, mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, ngày hội tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, sinh hoạt "Ngày Pháp luật" hoặc qua các hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng hình thức tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mạng internet, trang thông tin điện tử.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh của các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của ngành. Đồng thời, hướng dẫn và theo dõi các đơn vị ngành giáo dục, trường học trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo bằng các hình thức phù hợp, phong phú, sinh động; việc tổ chức các hoạt động thực hiện bằng các hình thức như: Tổ chức mít tinh, tọa đàm, hội thi tìm tiểu pháp luật, hội thảo hưởng ứng Ngày pháp luật; phát động phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phù hợp với tính chất của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên gắn với việc thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-