Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Huyện Chợ Gạo hoàn thành đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng huyện nông thôn mới
27/06/2020 - Lượt xem: 357

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, huyện Chợ Gạo đã ra mắt 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đây là sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của cả hệ thống chính trị, sự năng động sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó đã góp phần cho huyện Chợ Gạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn, về đích trước thời gian so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra (Nghị quyết đề ra đến năm 2020 đạt 50% xã)

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, huyện Chợ Gạo đã ra mắt 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đây là sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của cả hệ thống chính trị, sự năng động sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó đã góp phần cho huyện Chợ Gạo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn, về đích trước thời gian so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra (Nghị quyết đề ra đến năm 2020 đạt 50% xã).

Bên cạnh sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, còn có sự hưởng ứng tích cực, chung sức đồng lòng của người dân trên địa bàn và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài huyện góp phần cho thành công của công tác xây dựng nông thôn mới. Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Chợ Gạo khẩn trương thực hiện. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu của xã, thị trấn để triển khai kế hoạch và tập huấn lấy ý kiến người dân về việc đề nghị công nhận huyện Chợ Gạo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, có 555 đại biểu tham dự.

Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập 135 tổ ở ấp, khu phố lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới, với 675 thành viên tham gia. Từ ngày 9/5 đến ngày 15/5/2020, cấp cơ sở lấy ý kiến đại diện 53.002 hộ gia đình. Trong đó có 34.451 hộ trực tiếp lấy ý kiến đại diện (chiếm tỷ lệ 65% so với tổng số hộ toàn huyện).Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến người dân, các xã, thị trấn trên địa bàn đã làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Việc lấy phiếu được thực hiện dân chủ, khách quan, đảm bảo tiến độ về thời gian theo kế hoạch.

Qua 11 nội dung lấy ý kiến, với câu hỏi sự hài lòng về tiêu chí quy hoạch, giao thông, điện nước, y tế, văn hóa - thông tin - thể thao, giáo dục, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự và cải cách hành chính, tỷ lệ hài lòng đều đạt từ 99 - 99,99%. Riêng nội dung số 8: Có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện; công tác bảo vệ môi trường của huyện; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, có 33.999 phiếu hài lòng, tỷ lệ đạt 98,7%. Về sự hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện có 34.439 phiếu hài lòng, tỷ lệ đạt 99,97%, các hộ được lấy ý kiến đồng tình cao với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, đánh giá tất cả các tiêu chí đều đã đạt chuẩn. 

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ huyện, qua tổ chức lấy ý kiến hài lòng, có nhiều nội dung nhân dân rất quan tâm, như: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phát triển kinh tế hộ để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững; đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi; y tế, giáo dục; tình hình an ninh trật tự ở địa phương... Người dân cũng có nhiều ý kiến, kiến nghị và đưa ra các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả hơn, thiết thực hơn nhằm giữ vững và nâng cao tiêu chí đã đạt được như: Môi trường, y tế,  an ninh trật tự, nâng cấp mở rộng thêm các tuyến đường giao thông nông thôn,...

Thông qua việc lấy ý kiến nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân; nêu cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, tiến tới công nhận và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Hướng tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Chợ Gạo đề nghị Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn có ý kiến giải trình những nội dung người dân chưa hài lòng đối với phạm vi cấp xã, thị trấn. Ủy ban MTTQ huyện cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến về những nội dung người dân chưa hài lòng đối với cấp huyện, căn cứ các ý kiến đóng góp của người dân quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo từng nội dung được tổng hợp, phân tích. 

Ông Nguyễn Văn Mão, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Gạo cho biết: "Ngay khi nhận được chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc từ ngày 9/5 đến ngày 15/5. Do đã lấy ý kiến nhiều lần trước đây nên nhân dân rất đồng tình ủng hộ và vô cùng phấn khởi khi huyện nhà đã đạt được kết quả xây dựng nông thôn mới như mong đợi. Nhiều hộ còn mạnh dạn góp ý kiến để các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt hơn các tiêu chí đã đạt được".                        

Việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới còn nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thông qua đó phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một căn cứ, cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận huyện Chợ Gạo  đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới.

Ngọc Duyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-