Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy đưa lời Bác dạy về công tác dân vận đi vào cuộc sống
20/10/2020 - Lượt xem: 403

Khắc ghi lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Cai Lậy đã và đang có những việc làm, hoạt động cụ thể, sinh động trong thực hiện công tác dân vận. Qua đó, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện

Khắc ghi lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Cai Lậy đã và đang có những việc làm, hoạt động cụ thể, sinh động trong thực hiện công tác dân vận. Qua đó, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Nhân dân đóng góp ngày công thi công cầu giao thông nông thôn.

Xác định công tác dân vận có tầm quan trọng rất lớn trong sự thành công hay thất bại của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, do đó, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Cai Lậy đã xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, huyện Cai Lậy đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, mục đích, nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cùng với Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Thời gian qua, công tác dân vận đã được các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Cai Lậy thực hiện không chỉ qua công tác tuyên truyền, vận động hay lời nói suông mà còn được hiện thực sinh động qua những việc làm, phần việc thiết thực. Nhiều buổi tọa đàm bàn về việc thực hiện công tác dân vận trên các lĩnh vực gắn với đời sống dân sinh đã được tổ chức và mang lại chất lượng, hiệu quả cao. Qua đó, đã tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận.

Đặc biệt, huyện quan tâm kiện toàn tổ chức và công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ phụ trách dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ), đoàn thể các cấp có năng lực, phẩm chất, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là chú trọng xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đủ tâm và đủ tầm để thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân" và "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để UBMTTQ, các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Theo số liệu thống kê, từ năm 2015 - 2020, UBMTTQ, các đoàn thể các cấp đã chủ trì và phối hợp tổ chức được 347 cuộc giám sát với 263 nội dung, tổ chức 1.375 cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã. Qua đó, tổng hợp 1.970 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gởi đến các ngành, các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đáng ghi nhận là hệ thống dân vận, UBMTTQ, đoàn thể chính trị, xã hội đã có nhiều cố gắng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở; xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, các cuộc vận động, phong trào thi đua, từ đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có những cách làm, phần việc thiết thực, ý nghĩa trong thực hiện công tác dân vận. Kết quả, trong 05 năm qua, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng 11 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chuyên đề thi đua "Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo - Dân vận chính quyền".

Điển hình như ông Phạm Văn Danh, cư ngụ ấp 6, xã Thạnh Lộc đã phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tích cực tham gia góp công, góp của cùng với chính quyền xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, ngay sau khi được chủ trương xây dựng tuyến đường dal Đông Kinh 10 theo chuẩn nông thôn mới, gia đình ông đã không ngần ngại mà tự nguyện hiến hơn 343m2 đất, hiến cây ăn trái để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Không chỉ vậy, ông còn tuyên truyền, vận động các hộ dân sống cặp tuyến đường cùng đóng góp tiền của, ngày công để tuyến đường được xây dựng đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Ông Danh chia sẻ: "Ý thức được chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng, làm thay đổi diện mạo quê hương, đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. Do đó, sau khi tuyến đường hoàn thành, gia đình tôi đã cùng với người dân ra quân chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, trồng hoa, làm hàng rào, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, đóng góp kinh phí thực hiện mô hình cột cờ kết hợp ánh sáng an ninh nhằm giúp cho cảnh quan môi trường thêm sáng - xanh - sạch - đẹp".

Đặc biệt, một trong những điểm đáng ghi nhận của công tác dân vận chính là hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã chú trọng tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời nắm bắt, giải quyết bất cập, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đồng thời, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Điển hình trong thời gian qua, xã Cẩm Sơn đã tập trung thực hiện dân vận khéo, dân vận chính quyền trong thực hiện quá trình xây dựng "Xã đạt chuẩn nông thôn mới" và xây dựng "Xã nông thôn mới nâng cao". Theo đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả như: Mô hình "Nông dân chung tay bảo vệ môi trường" của Hội Nông dân; mô hình "Góp vốn xoay vòng mua bảo hiểm y tế cho hội viên" của Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình "Đổi rác lấy quà" của Đoàn Thanh niên; mô hình "Hội Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế" của Hội Cựu chiến binh...

Ông Chế Văn Nỉ, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối vận xã Cẩm Sơn cho biết: "Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền, tham gia quyết liệt của khối vận xã, sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, diện mạo nông thôn xã Cẩm Sơn đã thay đổi rõ rệt và phát triển về mọi mặt, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của người dân".

Để công tác dân vận thật sự đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, công tác dân vận được huyện triển khai đồng bộ, hiệu quả theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ cách làm. Nội dung công tác dân vận bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn; phương thức vận động quần chúng không ngừng đổi mới, sát thực, hiệu quả, gắn tuyên truyền, vận động với việc chăm lo lợi ích thiết thực của nhân dân. Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đội ngũ cán bộ phụ trách dân vận phải thực hiện tốt phương pháp "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" như lời Bác Hồ đã dạy.

Bà Huỳnh Thị Kim Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Cai Lậy cho biết: "Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở, sát với thực tiễn đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể".

Hồng Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-