Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy chú trọng thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
26/02/2020

Thời gian qua, huyện Cai Lậy đã tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên cả hai mặt phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển, đồng thời củng cố niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước

Thời gian qua, huyện Cai Lậy đã tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên cả hai mặt phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển, đồng thời củng cố niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Một đợt tiếp dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt được hiệu quả cao, thời gian qua, huyện đã chú trọng công tác triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với đa dạng các hình thức thông qua hội nghị, tọa đàm, họp dân, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh... Qua đó, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Cụ thể hóa các nội dung, giải pháp để chỉ đạo thực hiện, nhằm phát huy hiệu quả tại cơ quan, đơn vị. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị như: Chế độ, tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, thiết bị, phương tiện, các dự án đầu tư, mua sắm; niêm yết công khai quy trình, thủ tục thời gian tiếp nhận hồ sơ, mức thu phí; công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức... Đồng thời, huyện chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công tác chuyên môn. Kịp thời chấn chỉnh kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp.

Ngoài ra, huyện tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội để nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Đặc biệt, huyện tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nêu gương, ngăn chặn và đẩy lùi "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tăng cường công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Quá trình giải quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục, được nhân dân đồng tình, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy cho biết: "Với việc tham gia của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cai Lậy trong thời gian qua đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng được tuyên dương, khen thưởng".

Hồng Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-