Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính
28/02/2020 - Lượt xem: 907

​Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung thực hiện cải cách hành chính, huyện Cai Lậy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực, qua đó thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung thực hiện cải cách hành chính, huyện Cai Lậy đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội để huy động và phát huy tối đa mọi nguồn lực, qua đó thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.


Tuyên truyền cải cách hành chính trong một cuộc họp.

Thời gian qua, các cấp chính quyền từ huyện đến xã trên địa bàn huyện Cai Lậy đã đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, qua đó khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức.

Ngoài ra, huyện cũng tuyên truyền việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa hoặc mới ban hành. Phổ biến về cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, chính sách thu hút; đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước, việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các cơ quan, đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, huyện cũng thường xuyên biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính. Đồng thời, tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, huyện Cai Lậy đã triển khai đa dạng các hình thức như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài về thực hiện công tác cải cách hành chính đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và hệ thống truyền thanh các xã. Tổ chức cuộc thi về công tác cải cách hành chính, tập trung vào tuyên truyền Chương tình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, việc thực hiện đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính. Tổ chức các buổi tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân về các thủ tục hành chính bằng cách tư vấn trực tiếp, cụ thể từng trường hợp, người dân sẽ được chính các cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục hành chính phổ biến, giải thích, hướng dẫn các thủ tục hành chính hiện hành, đồng thời giải đáp các vướng mắc liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, các chế độ chính sách, hộ tịch, hộ khẩu, các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất…

Ông Nguyễn Văn Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức phải cố gắng đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, luôn nâng cao ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ này". Thời gian tới, huyện Cai Lậy tiếp tục tuyên truyền về cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, đối tượng tuyên truyền. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. Kịp thời khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị.

Hồng Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-