Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Huyện Cái Bè: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện sát nhập các trường đạt hiệu quả
20/02/2021 - Lượt xem: 174

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát huy các tiềm năng đất đai, lao động để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đẹp giàu, huyện Cái Bè còn chú trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Một trong những đột phá của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè là sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục..., ưu tiên nguồn lực đầu tư kiên cố hóa trường lớp, đạt chuẩn cơ sở vật chất tất cả các bậc học trên địa bàn huyện.

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát huy các tiềm năng đất đai, lao động để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đẹp giàu, huyện Cái Bè còn chú trọng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Một trong những đột phá của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè là sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục..., ưu tiên nguồn lực đầu tư kiên cố hóa trường lớp, đạt chuẩn cơ sở vật chất tất cả các bậc học trên địa bàn huyện.


Khánh thành Trường THCS Hòa Hưng với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Ảnh: Đỗ Phi.

Ông Phạm Hồng Thái, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè cho biết: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục theo hướng tinh gọn, hiệu quả đã được Huyện ủy Cái Bè cụ thể hóa bằng Đề án số 02-ĐA/HU và Kế hoạch số 133/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè để triển khai thực hiện. Kết quả, tổng số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trước khi sắp xếp có 82 đơn vị, hiện còn 77 đơn vị, đã giảm 05 đơn vị. Cụ thể, năm 2018, hợp nhất 02 trường, năm 2019, sáp nhập, hợp nhất 08 trường. Theo kế hoạch năm 2020 đã hoàn tất thủ tục trình duyệt sát nhập 10 trường tiểu học và trung học cơ sở các xã Hậu Mỹ Phú, Thiện Trung, Mỹ Trung, Mỹ Lương, Thiện Trí. Dự kiến tiếp tục sát nhập trường tiểu học và trung học cơ sở tại các xã: Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc B, An Thái Đông, An Cư.

Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm học. Phương hướng chung là tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học… Bậc học giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trên quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông trọng tâm là đổi mới phương thức dạy học, học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng. Đối với giáo dục thường xuyên, tích cực thực hiện đa dạng hóa nội dung, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân cũng như góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Cái Bè nói riêng và tỉnh Tiền Giang nói chung.

Bên cạnh đó, vấn đề tập trung đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục chính là một định hướng sát thực tế, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy - học trên địa bàn huyện tiếp tục được đầu tư, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được đặc biệt quan tâm thực hiện. Huyện hiện có 36/79 đơn vị đạt trường chuẩn quốc gia. Đến nay, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 10 trường mầm non, 03 trường tiểu học và Trường Trung học cơ sở Phan Văn Ba. Đối với bậc mầm non, số trường công lập có cơ sở độc lập 24/26 trường, đang xây dựng 03 trường mầm non, 02 trường trung học cơ sở, 01 trường tiểu học. Huyện đã đầu tư xây dựng các trường: Mầm non Hậu Mỹ Phú, Tiểu học và Trung học cơ sở Hậu Mỹ Phú, Mầm non Thị trấn Cái Bè, Mầm non Mỹ Lợi B, Mầm non Hòa Khánh và Mầm non Thiện Trí. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Cái Bè đã xây dựng mới 24 trường học, với kinh phí 500 tỷ đồng; có 20 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng toàn huyện có 36/79 trường đạt chuẩn quốc gia. Đây được xem là tiền đề vững chắc để trong những năm tiếp theo, huyện Cái Bè sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp, đưa giáo dục huyện nhà ngày càng phát triển.

Về những giải pháp để tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện ngành Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Hồng Thái, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cái Bè cho biết: Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo... Tiếp tục sát nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương phù hợp tình hình thực tế của địa phương theo hướng hiệu quả, đồng bộ trên tinh thần đồng thuận của đội ngũ giáo viên và nhân dân. Chú trọng kết hợp giáo dục kiến thức với giáo dục đạo đức, nhân cách, phẩm chất cho học sinh; đẩy mạnh thực hiện hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho học sinh. Tiếp tục nâng chất phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; chăm lo thiết thực đối với bậc học Mầm non, nhất là vùng sâu, nơi còn nhiều khó khăn. Tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo đảm bảo số lượng, chất lượng; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý bằng nhiều hình thức. Làm tốt hơn vai trò tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tăng cường bố trí quỹ đất để đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất trường lớp theo tiêu chuẩn quốc gia, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục; chú trọng hoàn thiện chính sách phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập phù hợp với xu thế chung và phù hợp thực tiễn của địa phương. Trong thời gian tới, tập trung mọi nguồn lực cũng như tích cực tham mưu xây dựng, phát triển các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã An Thái Đông, Hậu Mỹ Bắc A, An Thái Trung, An Hữu, Hòa Khánh và thị trấn Cái Bè để góp phần tạo tiền đề cho 06 xã, thị trấn còn lại nêu trên đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Hoàng An

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-