Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý năm 2020
22/01/2020

Ngày 20/01, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý năm 2020.

Ngày 20/01, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý năm 2020.


Đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên là Ủy viên BCH Trung ương Đảng, các đồng chí là Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, UBND tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, lịch sử của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang, nhất là sau 35 năm đổi mới đất nước. Đồng thời, nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà trọng tâm là chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Bằng việc xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo; UBND tỉnh đã quyết liệt trong điều hành cùng với sự giám sát chặt chẽ của HĐND, UBMTTQVN tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp; sự đồng tình, ủng hộ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các đồng chí là lão thành cách mạng và nhân dân, tỉnh Tiền Giang đã đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội so với kế hoạch được đề ra từ đầu năm 2019, tăng so với cùng kỳ năm 2018.

Bước sang năm 2020, là năm cuối hoàn thành Kế hoạch phát triển, kinh tế, xã hội 5 năm (2016 - 2020), là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy được những kết quả đã đạt được, toàn Đảng bộ tỉnh quyết tâm khắc phục những mặt còn hạn chế, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị nhằm tạo chuyển biến đồng bộ cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và phát triển. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngay từ Chi bộ Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội; phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí; tăng cường, quản lý niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi tự hào về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và nhân dân Việt Nam anh hùng, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến lên trong đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Đoàn đến viếng và đặt tràng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), mừng Xuân Canh Tý năm 2020.

Trần Thi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-