Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Họp góp ý hoàn chỉnh Đề cương và Dự toán lập Quy hoạch tỉnh
17/10/2019

Ngày 15/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) để nghe ý kiến đóng góp hoàn chỉnh Đề cương lập Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Tiền Giang và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp

Ngày 15/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) để nghe ý kiến đóng góp hoàn chỉnh Đề cương lập Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Tiền Giang và Dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: DH.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã nghe ông Nguyễn Đình Thông, Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày tóm tắt "Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Theo đó, các nội dung này đã được lấy ý kiến các nhà khoa học, các sở, ngành tỉnh để trình xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua, triển khai các bước tiếp theo.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản gởi về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để phối hợp đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh Đề cương và Dự toán lập Quy hoạch tỉnh, chú ý tham khảo thêm ý kiến của Bộ, ngành liên quan (Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cần phối hợp với đơn vị tư vấn (Viện Chiến lược Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị sở ngành, địa phương liên quan các hợp phần quy hoạch để thống nhất hợp phần phải đúng trọng tâm, trọng điểm của công tác quản lý ngành, lĩnh vực, sản phẩm, phù hợp chức năng, nhiệm vụ ngành, đồng thời cũng xây dựng kế hoạch chi tiết, nêu rõ từng mốc thời gian gắn với công việc cụ thể, đảm bảo hoàn thành hợp phần đúng tiến độ để phục vụ tích hợp đưa vào Quy hoạch tỉnh; quy định rõ chế độ thông tin, báo cáo về tiến độ thực hiện, qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc (nếu có), trước mắt phải sớm hoàn thành các thủ tục liên quan việc bố trí sử dụng vốn đầu tư công cho công tác lập Quy hoạch tỉnh đảm bảo đúng luật định... Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý, người đứng đầu sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị sẽ chịu trách nhiệm chính trong tham gia các hợp phần được phân công, đảm bảo chất lượng và tiến độ chung...

Q.A

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-