Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Hội nghị Tổng kết công tác nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), tổng kết Chuyên đề thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước
02/01/2020 - Lượt xem: 842

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), tổng kết Chuyên đề thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng chủ trì hội nghị.

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), tổng kết Chuyên đề thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Tấn Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2019, công tác phát triển, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin của tỉnh ngày càng được đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong cơ quan Nhà nước, thúc đẩy CCHC. Xếp hạng về Chỉ số Sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT và truyền thông Việt Nam (Việt Nam ICT-Index) của tỉnh năm 2019 xếp thứ 5/63 tỉnh, thành phố (tăng 02 bậc so với năm 2018). Đây là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh nằm trong tốp 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về ICT Index. Bên cạnh đó, CNTT được đầu tư, ứng dụng trong cơ quan Nhà nước nhằm tạo bước đột phát trong hoạt động các cơ quan Nhà  nước; nguồn nhân lực CNTT, công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin từng bước được chú trọng; ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử được triển khai đạt 100% trong các cơ quan, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã và từng bước thực hiện triển khai chữ ký số trên SIM; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử bình quân giữa các cơ quan Nhà nước đạt 95%, đặc biệt số lượng văn bản điện tử được gửi liên thông qua mạng tại UBND cấp huyện, xã tăng 50% so với năm 2018; tổng số hồ sơ được số hóa vào phần mềm một cửa điện tử đạt 619.508 hồ sơ (bao gồm mức độ 2, 3, 4)...

Về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện nhiều vấn đề trọng tâm trong công tác CCHC của tỉnh và đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 36 Quyết định để công bố danh mục 1.153 thủ tục hành chính (TTHC). Các cơ quan, đơn vị đã hoàn tất việc rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh mục các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của các ngành trên địa bàn tỉnh; kiện toàn, thành lập, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 08/NQ-CP, Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ và Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong năm, toàn tỉnh đã có 4.443 lượt học viên tham gia 58 lớp bồi dưỡng. Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, tỷ lệ văn bản đến, văn bản đi được cập nhật và xử lý trên phần mềm đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị triển khai hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành thực hiện nâng cấp, tích hợp chức năng ký số vào phần mềm cho 18/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 11/11 UBND cấp huyện và 173/173 UBND cấp xã và văn bản điện tử đã được gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia đến Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương theo Quyết định số 28/2018/QĐ- TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày  25/11/2019, tỉnh Tiền Giang có 2.160 dịch vụ công và được đăng tải trên Trang dịch vụ hành chính công tỉnh tại địa chi: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn/.

Nhằm cải thiện Chỉ số PAPI và mang đến sự hài lòng của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ để lắng nghe ý kiến nhân dân tại cơ sở nhằm tạo thêm sự tương tác, gần gũi, gắn kết giữa người dân với chính quyền. Qua đó, các phản ánh, bức xúc, kiến nghị chính đáng của người dân được các cấp lãnh đạo chân thành lắng nghe, kịp thời giải quyết; tạo được lòng tin của người dân, tạo chuyển biến rất tích cực trong mối quan hệ giữa các cấp chính quyền với nhân dân trong tỉnh. Tính chung toàn tỉnh, đã tổ chức 1.119 buổi gặp gỡ nhân dân, với 82.516 người dân tham dự, chỉ đạo 5.461 vấn đề, đã giải quyết 4.774 (87,4%), còn 687 vấn đề đang tập trung giải quyết...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác CCHC và ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh và Chỉ số PAPI trong năm 2019, điểm lại những mặt làm được trong việc cung cấp dịch vụ công, ứng dụng CNTT trong CCHC và Chỉ số PAPI trong năm qua; đồng thời, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong những năm tiếp theo. Trung tâm Phục vụ Hành chính công chính thức hoạt động vào ngày 02/01/2020, sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân đến giải quyết các TTHC. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần tạo "phong trào" trong thực hiện ứng dụng CNTT và thực hiện CCHC; xây dựng, thiết kế lại Trụ sở Tiếp công dân cấp xã. Về ứng dụng CNTT, cần chú trọng đầu tư trang thiết bị và nguồn nhân lực, trình độ, kỹ năng sử dụng vi tính của cán bộ, công chức. Các đơn vị, địa phương khi tổ chức gặp gỡ với người dân về Chỉ số PAPI cần tổng hợp các ý kiến hay, các nội dung phát biểu súc tích gửi về Sở Nội vụ tổng hợp để báo cáo về Ban Dân vận Trung ương và giải thích cho người dân rõ sự khác biệt, hiệu quả giữa Chỉ số PAPI với tiếp công dân, tiếp xúc cử tri...

Trung Hưng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-