Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019
11/07/2019

Chiều ngày 08/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 08/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng" cho các cá nhân.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Trần Kim Trát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cai Lậy; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành thuộc khối tư tưởng - văn hóa, khoa giáo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Thường trực cấp ủy huyện (tương đương); Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã; Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy;...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên giáo đã đạt những kết quả tích cực. Ban Tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, nhất là việc triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các địa phương, đơn vị; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Hoạt động tuyên giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện, đồng thời tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, cụ thể, sinh động, bám sát và phục vụ thiết thực cho cơ sở. Chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp, giữa các cơ sở, ban ngành, đơn vị trong khối tuyên giáo được nâng lên.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo các cấp tập trung thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các huyện, thành, thị, xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Kết quả, cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết đạt trên 98%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền đã tác động tích cực đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là việc chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của công tác tuyên giáo; đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác tuyên truyền đưa thông tin xuống cơ sở; việc triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ tỉnh tới địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ký kết Quy chế phối hợp với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh theo Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của Ban Tuyên giáo các cấp trong công tác tham mưu cho cấp ủy trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, Ban Tuyên giáo các cấp cần triển khai thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tế địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong 6 tháng đầu năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tham mưu cấp ủy ban hành các chương trình hành động kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; tham mưu triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương về công tác tuyên giáo bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả; tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đợt sinh hoạt 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký Quy chế phối hợp công tác với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ở các ngành, các cấp, phát hiện và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình thi đua yêu nước; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống yêu nước văn hóa dân tộc cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Dịp này, thừa lệnh của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao 16 Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng" cho các cá nhân.

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-