Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Hội Cựu chiến binh huyện Cai Lậy tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc trong công tác giám sát và phản biện xã hội
09/05/2019 - Lượt xem: 646

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cai Lậy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hàng năm đều xây dựng kế hoạch giám sát và đã tổ chức triển khai giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với CCB. Qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Cai Lậy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hàng năm đều xây dựng kế hoạch giám sát và đã tổ chức triển khai giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với CCB. Qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB.


Hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia phát triển kinh tế.

Với vai trò là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Cai Lậy, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa nhiều chương trình, cuộc vận động do MTTQVN phát động bằng các công việc cụ thể như: "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo"; "Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi"; "Cựu chiến binh gương mẫu"; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, giữ vững ổn định ở cơ sở; đấu tranh chống những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chống tham nhũng, lãng phí; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả với nhiều tấm gương tiêu biểu và cách làm hay được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Đặc biệt chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội".

Theo đó, hàng năm, Hội CCB huyện đều xây dựng kế hoạch giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và được Huyện ủy phê duyệt. Cụ thể, năm 2015, Hội CCB huyện Cai Lậy chủ trì giám sát rà soát việc tồn đọng trong thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; rà soát việc tồn đọng trong thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/01/2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; rà soát việc tồn đọng trong thực hiện chính sách bệnh binh cho CCB là quân nhân bị mắc bệnh tâm thần trong và sau làm nghĩa vụ quốc tế. Năm 2016, Hội CCB giám sát việc thực hiện các chính sách về khen thưởng huân, huy chương trong giai đoạn kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của Nhà nước đối với cựu chiến binh huyện. Năm 2017, Hội CCB giám sát thực hiện chính sách ưu đãi về "Bảo hiểm y tế" của Nhà nước đối với cựu chiến binh huyện Cai Lậy. Năm 2018, Hội CCB giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/CP của Chính phủ đối với cựu chiến binh huyện Cai Lậy. Kết quả giám sát phát hiện tồn đọng một số hồ sơ chưa được giải quyết theo quyết định của Chính phủ. Thường trực Hội CCB huyện tổ chức đối thoại với cơ quan Quân sự và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện để lập hồ sơ gởi về trên và đã giải quyết được 04 hồ sơ thuộc đối tượng "290", 01 hồ sơ thuộc đối tượng "142", 28 hồ sơ thuộc đối tượng "62", 04 hồ sơ thuộc đối tương bệnh tâm thần; làm thủ tục gởi về tỉnh 02 trường hợp khen thưởng Huân chương Chiến công, hướng dẫn 82 trường hợp làm thủ tục đề nghị gởi về trên, kết quả đã cấp về được 28 Huân chương Chiến công và 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đã đề nghị giải quyết theo Quyết định số 22/CP của Thủ tướng Chính phủ 38 đối tượng.

Ngoài ra, Hội CCB huyện còn tham gia với các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện giám sát một số nội dung sau: Giám sát việc thực hiện tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới... do Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì; việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, nhà ở cho người có công, công tác bình xét hộ nghèo... do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì; giám sát việc thực hiện Luật Người khuyết tật do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chủ trì; giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp do Hội Nông dân huyện chủ trì...

Bên cạnh tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát, trong 5 năm qua, Hội CCB còn tiến hành phản biện xã hội đối với các dự thảo, đề án quan trọng như: Tham gia góp ý vào các dự thảo luật, nghị quyết, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo nghị quyết Huyện ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy về phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện. Việc thực hiện phản biện xã hội được tiến hành theo các quy định tại Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ông Phan Ngọc Đi, Chủ tịch Hội CCB huyện Cai Lậy cho biết: "Hội sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có chiều sâu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Hội CCB tỉnh về công tác giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, kỹ năng của cán bộ Hội trong giám sát và phản biện xã hội. Có giải pháp theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, thực hiện kiến nghị đối thoại qua giám sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị sau giám sát, phản biện và góp ý".

Thời gian tới, Hội CCB huyện Cai Lậy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; nêu gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo; đồng thời là những nhân tố tích cực trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hùng Huy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-