Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Gò Công Đông: Khẩn trương hoàn thành tiêu chí "Huyện nông thôn mới"
29/02/2020 - Lượt xem: 346

Hiện nay, huyện Gò Công Đông đã đạt 06/9 tiêu chí (10/14 chỉ tiêu) theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), gồm: Tiêu chí số 3 về Thủy lợi; tiêu chí số 4 về Điện; tiêu chí số 6 về Sản xuất; tiêu chí số 7 về Môi trường; tiêu chí số 8 về An ninh trật tự xã hội và tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, huyện Gò Công Đông đã đạt 06/9 tiêu chí (10/14 chỉ tiêu) theo quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), gồm: Tiêu chí số 3 về Thủy lợi; tiêu chí số 4 về Điện; tiêu chí số 6 về Sản xuất; tiêu chí số 7 về Môi trường; tiêu chí số 8 về An ninh trật tự xã hội và tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.


Gia Thuận là xã thứ 9 của huyện ra mắt NTM.

Theo đó, tiêu chí số 3 về Thủy lợi: Hàng năm, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đều có kế hoạch phối hợp với các xã khảo sát và tiến hành nạo vét những tuyến kênh nội đồng bị bồi lắng để phục vụ tốt nhất nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong năm 2020, tiếp tục đầu tư thực hiện các danh mục công trình thủy lợi, trước mắt phục vụ sản xuất lúa Đông xuân 2019 - 2020 gồm: Công trình cấp huyện đầu tư: 10 kênh, 04 cống, ước kinh phí đầu tư 3.120 triệu đồng, công trình cấp xã đầu tư: 07 kênh, 01 cống, ước kinh phí đầu tư 1.083 triệu đồng. Đã hoàn chỉnh Bản đồ hệ thống thủy lợi huyện Gò Công Đông phục vụ công tác quản lý công trình thủy lợi; xây dựng phương án bảo vệ công trình thủy lợi theo Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT ngày 24/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiếp tục thực hiện các đợt ra quân trục vớt, trục đẩy lục bình, chướng ngại vật đảm bảo duy trì thông thoáng lòng sông, kênh, rạch trên địa bàn huyện.

Tiêu chí số 4 về Điện: Hiện 11/11 xã đều có hệ thống lưới điện đạt chuẩn. Thường trực Ban Chỉ đạo NTM đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cải tạo, sửa chữa các tuyến đường điện sau điện kế chính chưa đạt chuẩn để đảm bảo an toàn theo quy định, đến nay tỷ lệ sử dụng điện thường xuyên và an toàn trên địa bàn huyện đạt 100%.

Tiêu chí số 6 về Sản xuất: Tập trung xây dựng chuỗi giá trị cho 03 mặt hàng trồng trọt chủ lực của huyện (lúa gạo, rau màu và sơ ri); đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu của quá trình sản xuất; áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Tiêu chí số 7 về Môi trường: Hệ thống thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn huyện đã được đầu tư cơ bản đạt tiêu chuẩn, đã xây dựng hệ thống các tổ thu gom rác theo phương án của từng xã, thị trấn đi đôi với thực hiện dự án thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện, đã tổ chức thu gom và xử lý hàng ngày khoảng 37 tấn/66,5 tấn rác thải phát sinh trên địa bàn đạt tỷ lệ 55,64% rác thải phát sinh, đang tiếp tục xây dựng mạng lưới các tổ thu gom ở các xã, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt 80% số lượng phát sinh (số còn lại chủ yếu ở các khu vực dân cư thưa thớt chưa tổ chức thu gom được). Huyện đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại và xử lý rác thải tại nhà hợp vệ sinh. Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường ở Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ trên địa bàn huyện được thực hiện cơ bản đảm bảo.

Tiêu chí số 8 về An ninh, trật tự xã hội: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm; khống chế được các tệ nạn xã hội.

Tiêu chí số 9 về Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: UBND huyện đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện và Quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện; đồng thời phân công công chức chuyên trách làm việc tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã tích cực tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo NTM huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã tập trung mọi nguồn lực cần thiết tổ chức thực Chương trình, từ đó kết quả thực hiện đảm bảo theo đúng mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, để đảm bảo lộ trình ra mắt huyện nông thôn mới trong tháng 5/2020 theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung thực hiện 03 tiêu chí còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành cuối tháng 3/2020.

Cụ thể, tiêu chí số 1 về Quy hoạch: Đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gò Công Đông, huyện đang tổ chức lấy ý kiến của UBND các xã, thị trấn, dự kiến thông qua Hội đồng nhân dân huyện trong tháng 02/2020 và trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3/2020.

Tiêu chí số 2 về Giao thông: Hiện nay có 06 công trình nâng cấp các tuyến đường huyện đã và đang được triển khai là các tuyến Đường huyện 02, 05B, 08, 08B, 09, 10. Trong đó, 03 tuyến Đường huyện 08, 08B và 09 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 02 tuyến còn lại đang trong giai đoạn thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020 (riêng Đường huyện 10, huyện đề nghị cho chuyển thành đường phục vụ phát triển công nghiệp phía Đông).

Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục: Trung tâm Y tế huyện đã đạt chuẩn theo quy định; có 03 công trình văn hóa gồm: Hội trường Nhà văn hóa đa năng - các công trình phụ trợ đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng; Nhà tập luyện thể thao và các phòng chức năng, công trình Sân vận động dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2020. Về công trình giáo dục, hiện đang thi công Trường THPT Nguyễn Văn Côn và Trường THPT Gò Công Đông, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2020.

Song song đó, UBND huyện đã khẩn trương hoàn thiện báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện và thành lập đoàn đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí huyện NTM. Các phòng, ban phụ trách từng tiêu chí tranh thủ hoàn chỉnh bộ hồ sơ trình ngành tỉnh góp ý, sửa chữa cho hoàn chỉnh trước khi trình thẩm định. Lãnh đạo huyện phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, có kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra; định kỳ hàng tuần báo cáo tiến độ thực hiện về Văn phòng Điều phối NTM để kịp thời chỉ đạo, điều hành công việc theo đúng tiến độ đề ra.

Lê Hồng Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-