Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh
03/07/2019

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/6/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc giảm thiểu sử dụng và phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Mục đích Kế hoạch nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động cụ thể để hạn chế dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và nilon thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường. Tiếp tục thực hiện Công văn số 4907/BTNMT-TĐKTTT ngày 11/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua "Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông". Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư nhận thức được nguy cơ ô nhiễm sản phẩm nhựa, túi nilon sử dụng một lần đối với môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người. Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa và nilon trong các hoạt động thường niên tại đơn vị gắn với thói quen sinh hoạt và tiêu dùng trong cán bộ, công chức và người lao động. Hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, thay thế bằng các sản phẩm phù hợp thân thiện môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa và nilon. Giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon, phát huy mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn ô nhiễm từ nhựa và nilon.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp về phát động phong trào "Chống rác thải nhựa và nilon", tác hại của rác thải nhựa để hạn chế việc sử dụng và thải ra môi trường. Khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; các biện pháp nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy tại địa phương. Lồng ghép phát động các chủ đề về tác hại của các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy, thu gom rác thải các sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy vào các chiến dịch ra quân tuyên truyền vào các ngày kỷ niệm về môi trường như: Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đất ngập nước, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

Không sử dụng nước uống đóng chai bằng nhựa tại các cuộc họp, cuộc làm việc tại cơ quan, đơn vị, sử dụng thiết bị đựng nước uống bằng các cốc thủy tinh hoặc các vật liệu khác có thể sử dụng nhiều lần thay chai nhựa hiện nay. Hạn chế và tiến tới lộ trình không sử dụng các sản phẩm từ nhựa trong hoạt động và việc mua sắm văn phòng phẩm tại cơ quan, đơn vị. Giảm thiểu việc sử dụng, tăng cường tái chế, tái sử dụng các sản phẩm từ nhựa. Khuyến khích công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị sử dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng nhiều lần để hạn chế thải chất thải nhựa ra môi trường. Nghiên cứu tìm vật liệu, thiết bị thay thế các việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa hiện nay bằng các vật liệu dễ phân hủy trong môi trường, thân thiện với môi trường để nhân rộng.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-