Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới
16/07/2018 - Lượt xem: 1026

Ngày 19/5/2018, Bộ trưởng Bộ Công an kýban hành Chỉ thị số 04/CT-BCA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào"Côngan nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới.

Ngày 19/5/2018, Bộ trưởng Bộ Công an kýban hành Chỉ thị số 04/CT-BCA về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào"Côngan nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới.

Theo đó,Chỉ thị nêu rõ, việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạyphải là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng,xây dựng lực lượng Công an nhân dân, là công việc tự giác, thường xuyên của cấpủy, tổ chức Đảng, Công an các đơn vị, địa phương vàmỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làmtheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái vềtư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tựchuyển hóa" trong nội bộ" và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nướctrong Công an nhân dân.

Tổ chức học tập, quán triệtnghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, làmcho cán bộ, chiến sĩ Công an nhận thức sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa cáchmạng, khoa học và nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nhất là vấn đềxây dựng bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữaCông an với nhân dân; lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm nền tảng tưtưởng, phương châm, nguyên tắc trong công tác, chiến đấu, học tập, sinh hoạt.

Đưa nội dung học tập, thực hiện"tự soi, tự sửa" theo Sáu điều Bác Hồ dạy vào nghị quyết, nội dung sinh hoạtthường xuyên, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về"Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tưtưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện"tự diễn biến", "tự chuyểnhóa" trong nội bộ" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dânbản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" của các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ.

Chủ động nghiên cứu, cụ thể hóaSáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân thành chuẩn mực đạo đức, phù hợp với từnglực lượng, đối tượng, nhiệm vụ công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cảcác cấp Công an. Tổ chức rà soát, đánh giá, nângcao hiệu quả hoạt động giảng dạy, hội thảo, tọa đàm về chuyên đề"Công an nhândân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy".

Chủ động tham mưu, đề xuất cấpủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, chỉ đạo các ban,ngành, đoàn thể, nhân dân tăng cường phối hợp, giúp đỡ, giám sát, đánh giá việcthực hiện chức trách, nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống, vănhóa ứng xử, tư thế, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an, nhất là đốivới các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc với tổ chức vànhân dân.

Xây dựng các tiêu chí để bìnhxét, đánh giá kết quả thực hiện phong trào, đề xuất danh hiệu thi đua, xử lýnghiêm các trường hợp thực hiện kém hiệu quả, phôtrương, hình thức, chạy theo thành tích. Kết quả học tập, thực hiện Sáu điều BácHồ dạy là một trong những căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua định kỳcủa các tập thể, cá nhân.

Chỉ thị này được quán triệt đếntất cả đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong Công an nhân dân.

H.G


Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-