Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đảng bộ xã Bình Phan: Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác
12/02/2018

Thời gian qua, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh" ở Đảng bộ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo đã trở thành phong trào thi đua sâurộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảngviên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ,chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương

Thời gian qua, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh" ở Đảng bộ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo đã trở thành phong trào thi đua sâurộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảngviên và nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng bộ,chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộicủa địa phương.

Khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong việc học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Đinh Văn Quốc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Phan cho biết: Saukhi Đảng ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đa số cácchi bộ đã thực hiện tốt và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn thể cánbộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng caonhận thức về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Đưa việc học tập và làm theo Bác đãtrở thành việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài trong mọi hoạt động của cácngành, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của xã, ngăn chặn sự đẩy lùi suy thoái về tưtưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trịvà chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh" trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng.Chi bộ thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suythoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến","tự chuyển hóa" trong nội bộ; từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiệnnhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua một năm thực hiện Chỉ thị 05, xã BìnhPhan có 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 01 tập thể đạt trong sạchvững mạnh tiêu biểu.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch số 27-KH/ĐU về việc học tập và làmtheo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung chuyên đề năm 2017. Quađó, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập những nội dungchuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhândân thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị, sinh hoạt chi bộ, chi hội và tuyêntruyền trên hệ thống phát thanh xã. Các chi bộ đã đưa việc học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trongviệc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cáccấp.

Cấp ủy Đảng chỉ đạo và hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tậpvà làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghịquyết Trung 4 (khóa XII) và nêu rõ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạođức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ được giao, đề ra giải pháp thựchiện thiết thực, hiệu quả và thông qua chi bộ vào họp lệ chi bộ tháng 4/2017,để làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên cuối năm.

Ngoài ra, Đảng ủy xã còn tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bảncủa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên vàongày 13/3/2017, có 112 cán bộ, đảng viên tham dự. Sau cuộc hội nghị triển khaitại Đảng bộ xã, các chi bộ đồng loạt triển khai trong cuộc họp lệ chi bộ vàohàng tháng, tổ chức cho đảng viên viết bản kế hoạch cá nhân và thông qua chi bộvào sinh hoạt lệ tháng 4/2017. Đến nay, 12/12 chi bộ đã tổ chức triển khai đếntừng cán bộ, đảng viên và 101/102 đảng viên (1 đảng viên miễn sinh hoạt, miễncông tác) viết kế hoạch cá nhân đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Nhỏ, Bí thư ấp Bình Hưng, xã Bình Phan chia sẻ: Việc tổ chứchọc tập đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững "Những nội dung cơ bản của tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, cán bộ, đảng viên tự liên hệ với bảnthân nghiên cứu học tập và xây dựng kế hoạch cá nhân theo nhiệm vụ cụ thể củamỗi cán bộ, đảng viên, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địaphương, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lốisống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Bình Phan, cho biết: Qua công táclãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao kết hợp với tuyên truyền, vận động của cấpủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cho thấy, việc học tập và làmtheo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Bình Phan đã trởthành phong trào sâu rộng, thu hút được sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Ởmỗi chi bộ, cấp hội, đoàn thể từ xã tới ấp đã gắn việc làm theo tấm gương, đạođức Hồ Chí Minh với việc thực hiện các phong trào thi đua do các cấp phát động,góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư". Trong thời gian tới, các chi bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạođức, phong cách Hồ Chí Minh" trong nhiệm kỳ 2016 - 2020. Tăng cường tuyêntruyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tích cựchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thứctự giác, tu dưỡng, rèn luyện trong đảng viên, công chức, viên chức. Tổ chức kiểmtra, giám sát ở chi bộ việc xây dựng và tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch tậpthể và các kế hoạch cá nhân của mỗi đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyếtTrung ương 4 (khóa XII).

Phùng Long

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-