Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại năm 2020
18/02/2020 - Lượt xem: 4976

​Ngày 10/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU về công tác thông tin đối ngoại năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Ngày 10/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU về công tác thông tin đối ngoại năm 2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung chính như sau:

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại.

Đấu tranh có hiệu quả đối với những âm mưu, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; tăng cường sự thống nhất trong Đảng, củng cố sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thông tin đối ngoại. Qua tuyên truyền nhằm góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các đối tác chiến lược cũng như các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, cộng đồng quốc tế, nhất là năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN.

Một số nhiệm vụ trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tập trung như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại, trong đó tập trung là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn, tổ chức quốc tế khác, trong đó năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch AIPA 41,…

Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tăng cường sự gắn kết giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, bám sát tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Tăng cường thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao tính thuyết phục của các thông tin, bài viết, hình ảnh, ấn phẩm báo chí; thông tin quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của Việt Nam và của tỉnh ra nước ngoài; thông tin về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước; thành tựu trong bảo vệ và bảo đảm quyền con người, trong thực hiện chính sách tôn giáo, dân tộc,… thu hút khách du lịch quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài. Tăng cường thông tin đối ngoại về kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, những cơ hội, thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là phương thức báo chí truyền thông mới, mạng xã hội trong công tác tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc. Chủ động phòng ngừa, hạn chế những sơ hở, thiếu sót, không để lộ lọt thông tin, gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của cơ quan, tổ chức và công dân; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những thông tin có nội dung xấu, độc hại gây tổn hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước, chế độ, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Kịp thời động viên, khuyến khích, phát huy các cách làm hay, mô hình mới, điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Tổ chức tốt các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên tuyên truyền thông tin đối ngoại. Hưởng ứng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại hàng năm. 

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-