Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019
13/03/2019 - Lượt xem: 3078

Ngày 20/02/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/02/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trên địa bàn tỉnh.


Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang
với Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Các cấp ủy Đảng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; củng cố sự đồng thuận của dư luận trong nước về vấn đề biển, đảo; tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt, vừa lâu dài, phức tạp, vừa mang tính cấp bách của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, các vấn đề cần lưu ý trong thông tin, tuyên truyền về biển, đảo. Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo; làm rõ quyền, lợi ích, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có phức tạp nảy sinh trên biển, đảo và ở biển Đông.

Về nhiệm vụ tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch phối hợp tuyên truyền về biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Đoàn Trinh sát số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân năm 2019. Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ban, ngành, địa phương liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Tiếp tục tuyên truyền về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. Tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khóa XII) về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Triển khai hiệu quả các hình thức tuyên truyền miệng. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ cơ sở; chức sắc tôn giáo; người có uy tín trong cộng đồng; hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội… trong tuyên truyền về biển, đảo tại địa phương, nhất là khu vực vùng ven biển. Tích cực tiến hành các hoạt động trao đổi, đối thoại, đấu tranh với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo.

Phát huy vai trò, hiệu quả của báo chí truyền thông trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác và tạo điều kiện tốt cho các cơ quan báo chí Việt Nam và nước ngoài. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin sai lệch về chủ trương, chính sách, lập trường của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề biển Đông. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng, chính xác về biển, đảo Việt Nam.

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-