Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Công nhận thành phố Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
05/12/2019

Vừa qua, Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang tổ chức họp xét công nhận thành phố Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Vừa qua, Thường trực Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang tổ chức họp xét công nhận thành phố Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố Mỹ Tho có 6/6 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh.

Liên quan đến việc xét công nhận thành phố Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân. Thông qua khảo sát cho thấy, đa số người dân thống nhất cao đối với các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang thống nhất công nhận thành phố Mỹ Tho hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 với số phiếu đạt 100%.

Hữu Tâm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-