Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Chợ Gạo: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
29/06/2020 - Lượt xem: 612

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của mỗi tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện. Qua đó, đã tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của mỗi tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua.


Đảng bộ xã Xuân Đông tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo phong cách nêu gương
 của Hồ Chí Minh.

Đảng bộ huyện Chợ Gạo có 46 tổ chức cơ sở Đảng, với 3.804 đảng viên. Xác định việc học và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, huyện Chợ Gạo đã chú trọng chỉ đạo, quán triệt và cụ thể hóa nội dung từng chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn liên với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội thường xuyên tổ chức học tập quán triệt rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân theo hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. Theo đó, thời gian qua, 100% các chi, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch hành động làm theo cũng như yêu cầu cán bộ, đảng viên viết cam kết, rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ cơ sở được thực hiện nghiêm, có chất lượng; thường xuyên tổ chức các lớp học tập và sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; công tác tuyên truyền việc thực hiện các mô hình cụ thể được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Qua học tập chuyên đề từng năm giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, từ đó phấn đấu, thực hiện theo sát với chức năng, nhiệm vụ được phân công, ý thức trách nhiệm được nâng lên. Cụ thể, trong năm 2019, huyện có 3.578 đảng viên được đánh giá, xếp loại trong đó có 288 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 8,05%, có 2.903 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 81,13% (tăng 6,13% so với năm 2018); 381 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, góp phần giúp địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Năm 2019, Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 23 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nổi bật là hoàn thành xây dựng 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả, 4 năm qua, huyện Chợ Gạo đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Huyện ủy đã tuyên dương 25 tập thể và 30 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngoài ra các cấp ủy cơ sở đã tuyên dương khen thưởng hơn 100 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã tổ chức tuyên dương cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, trong năm 2019, UBND huyện công nhận 57 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", công nhận 65 đề tài sáng kiến cấp cơ sở đạt hiệu quả, 210 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 55 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019… UBND huyện còn công nhận 78 sáng kiến, 53 trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 1.441 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 66 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo…

Mặt khác, để tạo sự lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo lời Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, thời gian qua, các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục duy trì và thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 4 năm qua, trên địa bàn huyện có 120 cuộc tọa đàm, hội thi được tổ chức, thu hút trên 6.000 lượt người tham gia.

Chính sự tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp nhân dân đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu trong phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới" như: Tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2019 với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng; xây dựng các tuyến đường hoa; tuyến đường xanh, sạch, đẹp; mô hình ánh sáng đèn đường bảo đảm an ninh trật tự; mô hình "Phụ nữ thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường"; mô hình hũ gạo tình thương, tiết kiệm nuôi heo đất; mô hình "Quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"…

Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-