Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang: Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020
22/01/2021 - Lượt xem: 190

​Chiều ngày 19/01, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang; ông Dương Văn Hoàng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Tiền Giang.

Chiều ngày 19/01, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang; ông Dương Văn Hoàng, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Tiền Giang.


Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình hạn, mặn nghiêm trọng và đại dịch Covid-19, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn về hoạt động tín dụng chính sách, huy động mọi nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vay vốn; qua đó, từng bước làm giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống cho một bộ phận người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 31/12/2020, tại Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh có 295 thành viên tham gia Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) các cấp; trong đó, cấp tỉnh có 12 thành viên, cấp huyện có 283 thành viên với cơ cấu, thành phần và hoạt động đúng theo quy định. Về tổng nguồn vốn, đạt 2.790,277 tỷ đồng, tăng 227,393 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó, riêng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương là 220,574 tỷ đồng, tăng 20,403 tỷ đồng so với cùng kỳ, chiếm 7,91% tổng nguồn vốn. Doanh số cho vay đạt 848,964 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 620,792 tỷ đồng, trong đó xóa nợ 0,471 tỷ đồng. Nổi bật là vốn huy động đạt 104,76%; tăng trưởng dư nợ đạt 8,92%; nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,11%; tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng là 2.786,306 tỷ đồng, tăng 8,92% so với cùng kỳ, đạt 99,93% kế hoạch dư nợ năm 2020; 100% tổ tiết kiệm và vay vốn huy động tiền gửi tiết kiệm của 105.292/105.845 tổ viên, với tổng số tiền gửi 296,800 tỷ đồng, đạt 116,20%

Qua các chương trình tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ cho 4.141 hộ thoát nghèo, cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,87%, giảm 0,64% so với đầu năm, qua đó hoàn thành một số chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Giải quyết việc làm cho 5.372 lao động. Hỗ trợ tín dụng học tập cho 2.796 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 20.666 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; xây dựng 35 căn nhà cho hộ nghèo. Cho vay hỗ trợ 68 trường hợp lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đáng chú ý là, thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp cận, nắm bắt tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn và giải ngân cho 05 khách hàng vay với tổng số tiền 299 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho 71 lao động.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Ngân hàng CSXH tỉnh đã đạt được trong năm qua. Ông lưu ý, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn vẫn còn gặp một số khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19, nhất là ở một số nơi tỷ lệ nợ quá hạn còn cao và vai trò, trách nhiệm của Ban Quản lý tổ và hội đoàn thể nhận ủy thác còn hạn chế cần phải có giải pháp để sớm khắc phục. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; do đó, Ngân hàng CSXH tỉnh phải ra sức quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2021, góp phần tích cực vào kết quả giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ông yêu cầu, trong năm 2021, Ngân hàng CSXH tỉnh và các cấp, các ngành, đoàn thể có liên quan cần tiếp tục quan tâm, thực hiên tốt các việc: Một là, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND cấp huyện, xã phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt tại cấp xã và Tổ tiết kiệm và vay vốn xếp loại trung bình và yếu, các nơi có tỷ lệ nợ quá hạn còn cao. Hai là, tiếp tục củng cố chất lượng hoạt động giao dịch tại điểm giao dịch xã để dần đi vào nề nếp. Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với UBND cấp xã tiếp tục thực hiện tốt phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối hoạt động tại điểm giao dịch cấp xã. Ba là, từng thành viên Ban Đại diện HĐQT của Ngân hàng CSXH tỉnh các cấp tiếp tục phát huy nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách, tham gia họp định kỳ, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát. Bốn là, Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện tốt việc tham mưu cho Ban Đại diện HĐQT các cấp để triển khai các chương trình tín dụng chính sách đạt hiệu quả, để người dân được thụ hưởng chính sách một cách đầy đủ nhất. Năm là, giao Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Sáu là, Ngân hàng CSXH tỉnh và UBND cấp huyện, xã tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách tín dụng để nhân dân nói chung, hộ nghèo và các đối tượng chính sách nói riêng hiểu rõ chính sách tín dụng ưu đãi.

Trần Thi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-