Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
21/09/2019 - Lượt xem: 1213

Ngày 06/9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 14/QĐ-HĐND về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 06/9/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 14/QĐ-HĐND về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo nội dung Quyết định, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, bao gồm 25 dự thảo các nghị quyết: Nghị quyết kế hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2020; Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2020; Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta; Nghị quyết bổ sung nội dung và mức chi hỗ trợ đầu tư tại Điều 1 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ chi hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết về việc thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2017; Nghị quyết tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Tiền Giang"; Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Cai Lậy; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019 - 2024; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết thông qua Đề án sáp nhập thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức năm 2020; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội năm 2020; Nghị quyết sắp xếp các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dan tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ quan trình gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30/10/2019 để các Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết theo quy định.

Phan Phương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-