Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
19/04/2019

Ngày 12/4/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐND về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019).

Ngày 12/4/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐND về việc chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019).

Theo nội dung Quyết định, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX; trong đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trình 16 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ kinh phí, chế độ đóng góp kinh phí đối với người cai nghiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, năm học 2019 - 2020; Nghị quyết quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết quy định mức phí đối với các khoản phí chuyển sang cơ chế giá thị trường do Nhà nước định giá; Nghị quyết ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 271/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết về một số cơ chế chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan và những người hưởng phụ cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước dôi dư, không sắp xếp, bố trí lại được; Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội và cán bộ, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2019 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2019 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng các nguồn vốn đầu tư do UBND tỉnh quản lý; Nghị quyết về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019 đến năm 2021.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trình Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ quan trình gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân trước ngày 24/5/2019 để các Ban của Hội đồng nhân dân tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết theo quy định. 

Phan Phương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-