Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo
10/04/2019

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 1068/UBND-NCPC về việc chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo.

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 1068/UBND-NCPC về việc chấn chỉnh một số hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở địa phương tăng cường công tác vận động, tuyên  truyền đến tăng ni, tín đồ Phật tử và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội, sinh hoạt tôn giáo trong các cơ sở thờ tự Phật giáo; tiến tới xóa bỏ các hình thức mê tín dị đoan trong cơ sở thờ tự Phật giáo. Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo để có văn bản hướng dẫn, đề nghị trụ trì các cơ sở thờ tự Phật giáo không tổ chức các hình thức tín ngưỡng không thuộc truyền thống của Phật giáo, chấn chỉnh, trang nghiêm cơ sở thờ tự, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo ở địa phương để tổ chức tốt lễ hội và các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở thờ tự Phật giáo.

Đồng thời giao các ngành chức năng liên quan đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở Phật giáo tại địa phương nghiêm túc thực hiện quy chế văn hóa ở cơ sở, nếp sống văn hóa, văn minh tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời động viên, khích lệ, biểu dương các cơ sở thờ tự Phật giáo thực hiện tốt các quy định của pháp luật về tổ chức lễ hội và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: