Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Bế mạc Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
08/12/2019 - Lượt xem: 1880

Sau 04 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, vào chiều ngày 06/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công và bế mạc.

Sau 04 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, vào chiều ngày 06/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công và bế mạc.


Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp.

Trong chương trình nghị sự, HĐND tỉnh đã tập trung phân tích toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội (KT-XH), thu chi ngân sách, xây dựng cơ bản năm 2019 của tỉnh và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng KT-XH của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, một số chỉ tiêu tăng khá, đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh (QP-AN) được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Hoạt động đối ngoại xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện là tiền đề cho việc tăng cường thu hút đầu tư trong thời gian tới. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được nhiều kết quả tốt. Nhìn chung, những thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, mang tính quyết định cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; báo cáo hoạt động giám sát, báo cáo thẩm tra của các ban thuộc HĐND; báo cáo tổng hợp và kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 7 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; lắng nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền của cử tri và các tầng lớp nhân dân thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh. Trên cơ sở xem xét, phân tích một cách thận trọng, chặt chẽ, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua 24 Nghị quyết chuyên đề theo đúng quy trình, thủ tục với tỷ lệ tán thành khá cao, làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN trong thời gian tới.


Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của đại biểu; chất lượng hoạt động giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn của Thường trực UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành. Trên cơ sở Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tiếp tục tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện lời hứa trước HĐND, cử tri và nhân dân tỉnh nhà tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Ông cũng đề nghị các ban, các đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tăng cường hoạt động giám sát, vận động nhân dân thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Riêng đối với Nghị quyết quy định về chức danh, số lượng mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố, HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh có hướng dẫn thực hiện; trong đó, chú ý đến việc đảm bảo tính ổn định trong hoạt động của các tổ chức ở cơ sở.

Đề cập đến 9 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Thứ nhất, UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể kết quả, tiến độ thực hiện các nội dung công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020 và Kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện kế hoạch thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Chú trọng phát triển kinh tế gắn với phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đặc biệt là chăm lo đời sống các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.

Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lại các ngành kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo động lực cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp gắn với phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ theo Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng và Nghị quyết số 11 về phát triển du lịch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thứ ba, trên cơ sở quy hoạch, khẩn trương xúc tiến việc lập kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công cho giai đoạn tiếp theo; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã trao quyết định đầu tư; đồng thời, quản lý chặt chẽ từ bước quy hoạch, đo đạc, thiết kế, công khai công tác giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách để trục lợi, gây thất thu ngân sách Nhà nước; tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các công trình: Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh, Dự án Khu công nghiệp Gò Công; kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai; ưu tiên quỹ đất cho các công trình được triển khai bởi các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm với mục tiêu đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của nhân dân.

Thứ tư, quản lý, điều hành hiệu quả vốn đầu tư công và thu chi ngân sách, đảm bảo thu đạt và vượt chỉ tiêu năm 2020; quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích các khoản chi trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, cân nhắc, bố trí nguồn chi đảm bảo cho đầu tư phát triển, các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; các cấp, các ngành thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thật sự cần thiết; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản.

Thứ năm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở các huyện phía Đông; Đề án thành lập Khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Dự án vùng sản xuất lúa, rau ứng dụng công nghệ cao; nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn theo chuỗi giá trị có hiệu quả. Chủ động phòng, tránh thiên tai, khắc phục tình trạng sạt lở bờ kênh, bờ sông và đê biển, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, triều cường gây ngập úng và xâm nhập mặn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại tài sản của nhân dân; kiểm tra, xử lý kịp thời vấn đề nước sạch phục vụ nhân dân khi vào mùa khô; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hỗ trợ huyện Gò Công Đông và huyện Chợ Gạo ra mắt "Huyện nông thôn mới" theo đúng kế hoạch.

Thứ sáu, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Củng cố, đầu tư mạng lưới y tế cơ sở; tăng cường đội ngũ y, bác sĩ về công tác vùng nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tránh quá tải ở các bệnh viện tuyến trên; đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc tự chăm sóc sức khỏe, phòng, trị bệnh cho mình và cho cộng đồng. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tích cực ngăn chặn, phòng, chống các âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các phần tử xấu; quan tâm thực hiện các chính sách quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ bảy, nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị; thường xuyên kiểm tra, xử lý các thông tin xấu đăng tải trên các trang mạng xã hội; tăng cường theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghiện ma túy, các phần tử phản động để kịp thời ngăn chặn các biểu hiện chống đối, phá hoại gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Ngành Công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện chính trị, văn hóa, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đảm bảo tốt công tác tuyển quân, huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn; chủ động tấn công trấn áp các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen, cướp giật, tội phạm ma túy để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, nhất là trong các ngày lễ, Tết Nguyên đán sắp tới.

Thứ tám, các cấp, các ngành cần phối hợp đưa hàng hóa về phục vụ Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020 cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu; tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn chặn gian lận thương mại, găm hàng, nâng giá, nhất là thịt heo, các mặt hàng thiết yếu, góp phần bình ổn giá thị trường trong dịp Tết; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ; đặc biệt, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, hộ nghèo, người có thu nhập thấp để tất cả mọi người, mọi nhà đều được vui Tết; xử lý nghiêm các trường hợp nợ bảo hiểm xã hội, nợ lương công nhân và người lao động của các doanh nghiệp khi kết thúc năm 2019; phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho nhân dân phù hợp với văn hóa truyền thống; xử lý triệt để các hình thức cờ bạc trá hình, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, gắn với nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đề án thí điểm chính quyền số tỉnh Tiền Giang; khẩn trương hoàn thành, sớm đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp gắn với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành và địa phương; đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; phát huy tính năng động, sáng tạo, tính chủ động trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức ở từng cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng hệ thống chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Sau kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đồng thời, tiến hành hoạt động giám sát; kịp thời ghi nhận, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, kiến nghị với chính quyền, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trần Thi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-