Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
10/04/2019

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 357/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2019 - 2021. Các chỉ tiêu tại Quyết định này được căn cứ trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 357/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2019 - 2021. Các chỉ tiêu tại Quyết định này được căn cứ trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ.

Theo đó, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2019 đạt tỷ lệ bao phủ 32,3% lực lượng lao động toàn quốc; năm 2020 tỷ lệ này là 33,9% và 35,6% vào năm 2021. Về phát triển BHTN tỷ lệ bao phủ so với lực lượng lao động toàn quốc lần lượt cho các năm 2019, 2020, 2021 là: 27,3%; 28,6% và 29,8%. Để đạt mục tiêu này, BHXH Việt Nam đã giao chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHTN cụ thể cho từng tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện, đặc thù địa phương. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Tại tỉnh Tiền Giang, theo Quyết đinh này chỉ tiêu phát triển BHXH lần lượt cho các năm 2019, 2020, 2021 là 21,4%, 22,3% và 23,2%; về phát triển BHTN tỷ lệ là 19,3%, 19,9% và 20,4% lần lượt cho các năm 2019, 2020 và 2021.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ chỉ tiêu được giao, tham mưu với Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHTN trong chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội hàng năm; đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHXH tự nguyện; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành liên quan, thanh tra, kiểm tra để phát triển đối tượng, xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHTN; tăng cường công tác tuyên truyền, mở rộng mạng lưới Đại lý thu, đảm bảo mỗi thôn, bản, ấp, tổ dân phố có ít nhất 01 điểm thu BHXH tự nguyện; định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHTN được giao tại địa phương; báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

T. V. L

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: