Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Bãi bỏ một số nội dung của Quy định Tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
09/09/2019

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định Tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 và Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định Tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 và Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Quyết định, bãi bỏ Mục A, Mục B, Phần I; Mục A, Mục B, Phần II Quy định Tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bãi bỏ Điểm 1, Khoản I, Mục G; Tiết a, Điểm 1, Khoản 1, Mục G; Tiết a và Tiết b Điểm 2, Khoản 2, Mục G, Phần I Quy định Tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định Tiêu chuẩn và quy trình công nhận các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND).

Bãi bỏ Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13, Điều 1 Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Lý do: Không phù hợp với Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của  Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa".

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bé Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-