Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) làm việc tại Tiền Giang
12/04/2019

Chiều ngày 10/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đã tiếp và làm việc với đoàn.

Chiều ngày 10/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đã tiếp và làm việc với đoàn.


Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ tỉnh Tiền Giang đã đạt được sau 10 thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền tại địa phương đã có những biện pháp tốt, cách làm hay đưa Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) vào thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực trong đời sống chính trị, xã hội nói chung. Đáng chú ý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò vận động quần chúng, đổi mới phương thức hoạt động, sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Đề án của Tỉnh ủy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đồng thời với xây dựng và nhân rộng những mô hình tốt phù hợp thực tiễn.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cũng lưu ý, trước những nhiệm vụ và thách thức đặt ra trong giai đoạn mới, Tiền Giang cần tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Trong đó, tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; quan tâm sắp xếp bộ máy tinh gọn nhưng phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường tiếp xúc và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiên nhiệm vụ...

Theo đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Tiền Giang đã đạt được những thành tựu quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 52-CV/TU ngày 01/11/2010 chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nghiêm túc tổ chức triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và rộng rãi ra nhân dân. Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và định kỳ làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để nghe báo cáo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tình hình nhân dân, đời sống, tư tưởng, tâm trạng của các giai cấp, các tầng lớp xã hội, ý kiến đề xuất, kiến nghị,... Qua đó, cấp ủy Đảng có đủ thông tin chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.


Đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh Tiền Giang phát biểu.

Chính quyền và các đơn vị sự nghiệp công lập các cấp trong tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thống nhất nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, huy động các nguồn lực thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội và các nhiệm vụ đề ra, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ cơ sở,...

Thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Tiền Giang thời gian qua đã có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các cấp, các ngành đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và những thành tựu của công cuộc đổi mới, mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao dân trí...

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Tiền Giang cũng đã đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý. Đó là, muốn đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải nâng cao nhận thức và tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và thực hiện đúng nguyên tắc về mối quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền quản lý điều hành, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đưa phong trào thi đua yêu nước vào chiều sâu, chung sức xây dựng quê hương đẹp giàu...

Minh Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: