Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Tiền Giang về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư
09/04/2019

Chiều ngày 08/4, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân".Trước đó, trong buổi sáng ngày 08/4, Đoàn khảo sát cũng đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy về các nội dung liên quan

Chiều ngày 08/4, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Trung ương do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân".Trước đó, trong buổi sáng ngày 08/4, Đoàn khảo sát cũng đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cai Lậy về các nội dung liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn khảo sát, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tuyên giáo, chính quyền và các ngành, các cấp, các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương trong việc chủ động xây dựng chương trình công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn để bức xúc của nhân dân trên địa bàn một cách sâu sát, đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng lưu ý Tiền Giang cần tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện kịp thời để phát huy những thành tựu và bài học đúc kết được. Tỉnh cũng cần rà soát theo 8 nội dung phối hợp đã được hướng dẫn sao cho kịp thời, đầy đủ và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, đối với các đề án, dự án quan trọng có khả năng có những nhận thức trái chiều và phản ứng của cộng đồng trong quá trình triển khai tại địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành hữu quan cũng như cấp huyện, cơ sở cần chủ động trao đổi, phối hợp để nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sớm hoàn thành, đưa vào phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội.

Ngoài ra, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn qua 10 năm triển khai Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân", tỉnh Tiền Giang cũng đưa vào báo cáo một số kiến nghị để Trung ương xem xét.

Theo ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư, tỉnh nhà đã đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác trọng tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 323-QĐ/TU về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Tiền Giang trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Trong đó, đã làm tốt những nội dung quan trọng như: Triển khai, quán triệt nội dung Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 323-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ giữa ngành Tuyên giáo, cơ quan quản lý Nhà nước và ngành hữu quan các cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm với những vấn đề trọng tâm là công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; thực hiện tốt các giải pháp quán triệt về công tác tư tưởng gắn với phát triển kinh tế, xã hội..., qua đó, xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Các lĩnh vực phối hợp thường xuyên, có chất lượng: Nông nghiệp - nông thôn, thuế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, tài nguyên và môi trường..., góp phần giúp Tiền Giang nhiều năm nay đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 11%/năm giai đoạn 2010 - 2015, từ năm 2016 đến nay tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 7,9%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 47,5 triệu đồng. Đối với công tác phối hợp trong giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng báo chí; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng Sở Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, đồng thời phối hợp cùng các ngành hữu quan làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội,...

Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư về ban hành "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân", Tiền Giang đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý. Đó là Quy chế phối hợp được quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và giải quyết rốt ráo các vấn đề bức xúc của nhân dân. Mặt khác, còn mang lại hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời, tham mưu, đề xuất, kiến nghị Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi cộm của nhân dân, giảm bớt khiếu nại, khiếu kiện.

Minh Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: