Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến về 02 dự thảo Luật
28/10/2020 - Lượt xem: 470

Vừa qua, Quốc hội tiếp tục phiên họp trực tuyến Kỳ họp thứ 10 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Tại phiên họp, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Vừa qua, Quốc hội tiếp tục phiên họp trực tuyến Kỳ họp thứ 10 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Tại phiên họp, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

* Dự thảo Luật Phòng, chống HIV/AIDS
 

Tham gia thảo luận, Đại biểu Quốc hội Lê Quang Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về giải thích từ ngữ. Tại Khoản 16, Điều 2, giải thích cụm từ "Dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV (Pre-exposure prophylaxis - PrEP) là việc sử dụng thuốc kháng HIV cho người có hành vi nguy cơ cao để phòng ngừa, giảm nguy cơ nhiễm HIV". Đại biểu cho rằng, trước phơi nhiễm với HIV, người có hành vi nguy cơ cao có thể chủ động sử dụng thuốc theo khuyến cáo của bác sĩ, do đó đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh giải thích từ ngữ tại Khoản 16 như sau: "Dự phòng trước phơi nhiễm với HIV bằng thuốc kháng HIV là việc người có hành vi nguy cơ cao sử dụng thuốc kháng HIV để phòng ngừa, giảm nguy cơ nhiễm HIV".

Thứ hai, về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV. Tại điểm b, Khoản 2, Điều 4 quy định người nhiễm HIV có nghĩa vụ thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ (chồng); người có quan hệ tình dục hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình biết theo quy định của pháp luật. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh thành: "Thông báo ngay kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ (chồng), người có quan hệ tình dục hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình biết theo quy định của pháp luật".

Thứ ba, về những hành vi bị nghiêm cấm. Ngoài các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 8, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm hành vi cần bị nghiêm cấm đó là: "Cố ý che giấu tình trạng nhiễm HIV của mình với những người có thể bị phơi nhiễm HIV do mình gây ra".

Thứ tư, về đối tượng tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS tại Điều 11. Đại biểu thống nhất với các đối tượng được ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS được quy định tại Khoản 2, Điều 11, tuy nhiên đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung thêm các đối tượng sau: Người hành nghề cắt tóc; người hành nghề làm móng tay, móng chân; người hành nghề châm cứu; người hành nghề massage vì những người hành nghề này có nguy cơ phơi nhiễm với HIV rất cao.

Thứ năm, về trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV. Tại Khoản 3, Điều 12, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh Bộ Văn hóa - Thông tin thành Bộ Thông tin và Truyền thông cho đúng với tên Bộ, ngành như hiện nay.

Thứ sáu, về phòng, chống HIV trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tại điểm a, Khoản 2, Điều 15 quy định: "Cơ sở giáo dục không được có hành vi từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV". Đại biểu nhận thấy tại các cơ sở giáo dục ngoài học sinh, sinh viên, học viên thì giáo viên, giảng viên, người lao động nhiễm HIV cũng cần được đối xử bình thường không bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo điều chỉnh điểm a, Khoản 2, Điều 15 như sau: "Cơ sở giáo dục không được có hành vi từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, giảng viên, người lao động vì lý do người đó nhiễm HIV".

Thứ bảy, về người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao tham gia phòng, chống HIV/AIDS. Tại điểm b, Khoản 3, Điều 20, đại biểu cho rằng, để cung cấp dịch vụ xét nghiệm HIV đòi hỏi người đó phải có trình độ chuyên môn cao, có chứng chỉ hành nghề và các điều kiện khác, do đó đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ quy định: "Người nhiễm HIV được thực hiện cung cấp dịch vụ xét nghiệm sàng lọc HIV".

Đại biểu Quốc hội Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

* Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)

Tham gia thảo luận, Đại biểu Quốc hội Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về đối tượng áp dụng. Tại Điều 2 và Điều 5, đại biểu thống nhất phương án 01 tại Báo cáo Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật số 595 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ hai, về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan. Nhằm bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đảm bảo tính khả thi các quyền này, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo một số nội dung:

Một là, tại Điều 70 về nội dung quản lý Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh Điều 71, Điều 72, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo xác định cụ thể hơn trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, các Bộ chuyên ngành và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, giữa cơ quan Trung ương và cơ quan chuyên môn ở địa phương, đặc biệt làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phân cấp thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước.

Hai là, căn cứ nội dung tại Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, đại biểu kiến nghị bổ sung thêm tại Khoản 6, Điều 70 cụm từ "các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng".

Ba là, tại Điều 19 về thông báo chuẩn bị nguồn lao động. Bên cạnh quy định tại Khoản 2, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo bổ sung 01 khoản về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lao động.

Bốn là, tại Điều 29 về trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp bị giải thể và Điều 30 về trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp phá sản, đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo cần cân nhắc quy định việc chuyển giao chỉ thực hiện khi có sự chấp thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Năm là, tại Điều 33, đại biểu kiến nghị điều chỉnh Khoản 4, Điều 33 thành: "Thỏa thuận bằng văn bản với người lao động các nội dung bổ sung về tiền lương, điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt, chế độ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phù hợp với phương án thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc"; đồng thời kiến nghị bổ sung nội dung tương tự như trên tại Khoản 4, Điều 36.

Sáu là, tại Báo cáo Tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật số 595 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có thể hiện nhưng đại biểu kiến nghị bên cạnh hoàn thiện các quy định về vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước thì rất cần thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia, các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ ba, về giáo dục định hướng. Tại Điều 6 dự thảo Luật quy định: "Được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Việt Nam về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách, pháp luật và phong tục, tập quán của nước tiếp nhận lao động có liên quan đến người lao động; quyền và nghĩa vụ của các bên khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng", đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo cân nhắc trong việc giao nhiệm vụ giáo dục định hướng cho một số cơ sở khi được chỉ định và các cơ sở này phải được kiểm định bảo đảm chất lượng thông tin, kiến thức, kỹ năng truyền đạt cho những người lao động chuẩn bị bước sang một môi trường mới.

Mơ Trần (tổng hợp)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-