Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
26/05/2020 - Lượt xem: 440

Sáng ngày 25/5, Quốc hội tiếp tục phiên họp thảo luận trực tuyến kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Sáng ngày 25/5, Quốc hội tiếp tục phiên họp thảo luận trực tuyến kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.


Đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang phát biểu.

Tham gia thảo luận, đại biểu Tạ Minh Tâm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang đóng góp 2 nội dung như sau:

Nội dung thứ nhất, về vai trò trách nhiệm của Thẩm phán được phân công phụ trách hòa giải, đối thoại và của Hòa giải viên. Trước hết đối với Thẩm phán, trong cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo dự thảo Luật có 3 chủ thể quan trọng: 

Thứ nhất, Các bên tham gia hòa giải, đối thoại là nhân tố then chốt quyết định kết quả.

Thứ hai, Hòa giải viên đóng vai trò trung tâm trong tiến trình hòa giải, đối thoại.

Thứ ba, Thẩm phán phụ trách công tác hòa giải, đối thoại quyết định giá trị pháp lý kết quả công việc của Hòa giải viên và các bên đã tiến hành. 

Theo Dự thảo Luật, Thẩm phán phụ trách công tác hòa giải, đối thoại có trách nhiệm phân công Hòa giải viên và sau đó tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại, để xác nhận việc các bên tự nguyện hòa giải, đối thoại nắm được đầy đủ nội dung vụ việc và kết quả giải quyết, từ đó ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành một cách khẩn trương, chính xác.

Nội dung trên được quy định riêng lẻ ở nhiều điều Luật tập trung tại Chương 2, Chương 3, để khẳng định vai trò của Thẩm phán phụ trách công tác hòa giải, đối thoại trong cơ chế pháp lý mới, cần bổ sung vào Chương 1, Những qui định chung. Bên cạnh Điều 7, Trách nhiệm của Toà án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại. Một điều Luật quy định rõ về nhiệm vụ Thẩm phán phụ trách công tác hòa giải, đối thoại; về vai trò, về nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ, cũng như quy định trách nhiệm của chủ thể này. Làm cơ sở quy định một cách hệ thống các quy định cụ thể ở những chương sau như đang hiện có.

Ngoài ra, kiến nghị Ban Soạn thảo xem xét, làm rõ các cụm từ chỉ Thẩm phán trong công tác hòa giải, đối thoại thể hiện ở các điều luật, cụ thể như: "Thẩm phán phụ trách công tác hòa giải, đối thoại" Điều 15, "Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại" Điều 18, "Thẩm phán được phân công hòa giải, đối thoại" Điều 28, "Thẩm phán tham gia phiên họp" Điều 30, "Thẩm phán ra quyết định" Điều 34, tạo thuận lợi cho việc nghiên cứu, thực thi sau khi Luật có hiệu lực.

Đối với Hòa giải viên, kiến nghị dự thảo Luật đã thể hiện, thiết chế Hòa giải viên có vị trí pháp lý nhất định, được cơ quan Tư pháp bổ nhiệm theo nhiệm kỳ, thực thi nhiệm vụ mang tính chất công theo quy định pháp luật, được hưởng thù lao từ ngân sách Nhà nước. Kết quả thực thi nhiệm vụ là cơ sở quan trọng để cơ quan có thẩm quyền công nhận giá trị pháp lý, có hiệu lực thi hành ngay; hành lang pháp lý như trên nhằm bảo đảm luật hóa một trọng trách hết sức quan trọng mà xã hội phán công cho đội ngũ Hòa giải viên như thể hiện tại Tờ trình dự án luật của Tòa án nhân dân tối cao tại kỳ họp 8, góp phần hàn gắn những mâu thuẫn, rạn nứt, nâng cao ý thức pháp luật của người dân, ngăn ngừa các tranh chấp trong tương lai, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Để góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu này, kiến nghị tại Khoản, 7, Điều 3 về Nguyên tắc hòa giải, đối thoại cần bổ sung nội dung trách nhiệm Hòa giải viên phải "Công bằng, vô tư, khách quan" trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Do đó, khoản này có thể thể hiện lại thành: "Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối thoại độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; công bằng, vô tư, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ".

Về trách nhiệm của Hòa giải viên, thống nhất với quan điểm Báo cáo giải trình, tiếp thu về việc Hòa giải viên do các bên lựa chọn để tiến hành hòa giải, đối thoại. Kết quả hòa giải, đối thoại cụ thể thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của các bên đương sự và do các bên đương sự quyết định. Do đó, Hòa giải viên không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả hòa giải, đối thoại. Tuy nhiên, nếu Hòa giải viên không tuân thủ các nguyên tắc hòa giải, đối thoại, không thực hiện nghiêm quyền, nghĩa vụ của mình như đang thể hiện tại Điều 14, không từ chối hòa giải, đối thoại như yêu cầu tại Khoản 1a, Điều 16 mà không bị phát hiện, vẫn được chỉ định tiến hành công việc... thì sẽ gây tác động tiêu cực đến quá trình giải quyết vụ việc, ảnh hưởng lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên liên quan, của xã hội. Do đó, việc quy định trách nhiệm của Hòa giải viên trong tuân thủ pháp luật về hòa giải, đối thoại là cần thiết. 

Kiến nghị bổ sung Khoản 2, Điều 17 về Khen thưởng, xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên. Bên cạnh việc khen thưởng, tôn vinh thành tích, ngoài hai nội dung đã quy định về hình thức xử lý là khiển trách và buộc thôi lần hòa giải viên, kiến nghị Ban Soạn thảo bổ sung thêm quy định buộc hòa giải viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, kể cả trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, đại biểu Tạ Minh Tâm kiến nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định trách nhiệm ban hành và cơ chế tổ chức thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử của hòa giải viên. Nếu không thể hiện cụ thể trong Luật thì phân công nhiệm vụ cho cơ quan có thẩm quyền triển khai sau khi Luật được ban hành. Quy tắc đạo đức, ứng xử này là cơ sơ để Hòa giải viên rèn luyện, tu dưỡng trong hoạt động được phân công, góp phần giúp đội ngũ Hòa giải viên nâng cao uy tín, từ đó tạo được niềm tin đối với đương sự, mà lớn hơn là niềm tin của xã hội đối với thiết chế hòa giải, đối thoại mới rất được kỳ vọng. Cũng là cơ sở để xã hội giám sát, cũng như để cơ quan có trách nhiệm có thể đánh giá một cách khách quan kết quả hoạt động của Hòa giải viên trong quá trình xem xét tái phân công trách nhiệm ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Nội dung thứ hai, về một số vấn đề khác:

Về tiêu chuẩn Hòa giải viên, thống nhất quan điểm cho rằng Hòa giải viên phải am hiểu pháp luật nội, dung pháp luật tố tụng và có kinh nghiệm trong công tác pháp luật. Do đó, dự thảo Luật đã thể hiện yêu cầu rất cao đối với một số chức danh tư pháp cụ thể như: "Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Viện Kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên đã nghỉ hưu". Do đó, để tương xứng, kiến nghị Ban Soạn thảo rà soát, quy định thêm tiêu chí ràng buộc đối với nhóm đối tượng chuyên gia, nhà chuyên môn khác và nhóm đối tượng là người có hiểu biết về phong tục, tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về việc bảo mật thông tin, theo dự thảo Luật, Điều 8 về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hòa giải, đối thoại. Khoản 1 các bên tham gia hòa giải, đối thoại có quyền yêu cầu Hòa giải viên, người tham gia hòa giải, đối thoại khác, Thẩm phán giữ bí mật thông tin do mình cung cấp. Do đó, đề nghị không thể hiện nội dung này, vì được bảo mật thông tin là quyền đương nhiên của các bên tham gia hòa giải và là trách nhiệm của bên liên quan. Điều này cũng đã được khẳng định tại Điều 4 dự thảo Luật về Bảo mật thông tin.

Phương Thanh (lược ghi)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-