Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

"Là cán bộ lãnh đạo, chúng ta đã nói được thì phải làm được"
08/01/2021 - Lượt xem: 151

​Ngày 06/01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) để tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chủ trì hội nghị.

Ngày 06/01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) để tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình hạn, mặn, dịch Covid-19, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp kịp thời, sự vào cuộc tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, của các cấp, các ngành, các địa phương nên đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn, mặn, dịch bệnh gây ra. Điều này góp phần cùng cả nước khống chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; đồng thời, triển khai các kịch bản duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội… Nhiều chỉ tiêu tiếp tục đạt khá, như: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 36,74 ngàn tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2019; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 750 doanh nghiệp, tăng 12% so với năm 2019; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,87% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều (Nghị quyết 2,25%); xây dựng 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới,… đều đạt kế hoạch đề ra; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,1%; tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99,45%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; chỉ tiêu tuyển quân đạt 100%, đảm bảo chất lượng giao quân; kết nạp 1.252 đảng viên mới, đạt 83,47%.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trong năm 2020, tỉnh gặp khó khăn kép là hạn, mặn và dịch Covid-19, nhưng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vẫn đạt được mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tức là tỉnh vừa phòng, chống dịch có hiệu quả và vừa triển khai phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả trong tình hình mới. Kết quả nổi bật thứ hai là tỉnh đã hoàn thành công việc Thủ tướng Chính phủ giao là thông tuyến Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào cuối năm 2020. Tại buổi dự thông tuyến Dự án, Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao tỉnh Tiền Giang trong sự lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với Dự án, gồm: Công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh phương án, xác định tổng mức đầu tư Dự án, đàm phán với các tổ chức tín dụng để ký kết hợp đồng tín dụng Dự án, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công… Kết quả nổi bật thứ ba là tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng trong năm 2020 cao nhất, tăng 14,86% so với năm trước. Điều này thể hiện rất rõ ở các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cầu, đường, bệnh viện… Việc huy động vốn đầu tư công năm 2020 đạt 5.163 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và việc giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm đạt khoảng 92%. Kết quả nổi bật thứ tư là thu ngân sách Nhà nước, với con số thu Cục Thuế tỉnh vừa báo cáo (10.908 tỷ đồng, vượt dự toán), đây là nỗ lực rất lớn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số vấn đề. Thứ nhất, các cấp, các ngành và các địa phương khẩn trương sắp xếp ổn định về mặt nhân sự, về tổ chức bộ máy (nếu chưa thực hiện xong sau Đại hội Đảng bộ); có kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, thông qua chương trình hành động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, những nhiệm vụ trọng tâm mang tính xuyên suốt nhiệm kỳ 05 năm và hàng năm để tạo động lực cho sự phát triển. Chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ hai, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kịch bản, kế hoạch cụ thể để ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh; chú trọng việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến xã và phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong xây dựng phương án ứng phó linh hoạt, phù hợp. Việc này rất quan trọng, nhiều kinh nghiệm của người dân rất đáng được chúng ta rút kinh nghiệm để thực hiện. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần thực hiện quyết liệt các Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp với lồng ghép, bố trí cây trồng, vật nuôi theo hướng thích nghi hạn, mặn… Việc này, cần có sự tính toán, dự báo chính xác để triển khai thực hiện ngay từ bây giờ. Bởi nếu tính toán sai, dự báo không chính xác thì sự trả giá sẽ rất lớn và trên hết là sẽ đánh mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của chúng ta.

Thứ ba, cấp ủy, UBND các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại các ngành, các lĩnh vực kinh tế bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện, tình hình của dịch bệnh và hội nhập sâu rộng; phải có sự phát triển đồng bộ, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển… Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, đặc biệt là Dự án Đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thứ tư, các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt coi trọng sự tập trung, dân chủ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, phải minh bạch, không để bị chi phối bởi tiêu cực. Các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng năm 2020; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn, theo chức danh; rà soát và chuẩn bị xây dựng quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cho nhiệm kỳ tiếp theo (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Đồng thời, tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, phải chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, của chính quyền theo hướng đề cao tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách mới phát sinh, kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. "Là cán bộ lãnh đạo, chúng ta đã nói được thì phải làm được, không được nói khó rồi không làm; không được thụ động trông chờ vào cấp trên mà thiếu đi sự dân chủ, sáng tạo để vượt qua khó khăn" - ông Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh.

Thứ năm, về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, ông Nguyễn Văn Danh đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương các căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư, Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị của UBND tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện…

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích đóng góp tích cực trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

M. Thành

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-