Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tạo việc làm, tăng thu nhập
23/01/2020

Trong những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã phối hợp các ngành và Hội Nông dân tỉnh tổ chức hỗ trợ đào tạo cho lao động nông thôn. Từ năm 2010 - 2019, đã hỗ trợ đào tạo cho 60.825 lao động nông thôn, trong đó 13.455 lao động thuộc diện hộ nghèo. Qua kết quả khảo sát, đánh giá có 85% lao động nông thôn có việc làm sau khi tốt nghiệp lớp học nghề, thu nhập tăng thêm với mức khoảng 600.000 đồng/tháng/hộ đối với lao động học kỹ thuật nông nghiệp, 1,5 triệu đồng/tháng/lao động đối với lao động học nghề phi nông nghiệp

Trong những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang đã phối hợp các ngành và Hội Nông dân tỉnh tổ chức hỗ trợ đào tạo cho lao động nông thôn. Từ năm 2010 - 2019, đã hỗ trợ đào tạo cho 60.825 lao động nông thôn, trong đó 13.455 lao động thuộc diện hộ nghèo. Qua kết quả khảo sát, đánh giá có 85% lao động nông thôn có việc làm sau khi tốt nghiệp lớp học nghề, thu nhập tăng thêm với mức khoảng 600.000 đồng/tháng/hộ đối với lao động học kỹ thuật nông nghiệp, 1,5 triệu đồng/tháng/lao động đối với lao động học nghề phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn gặp nhiều khó khăn như: Một số lao động chưa tiếp cận được thông tin, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, nên chưa chủ động đăng ký tham dự học nghề mà phải do các đoàn thể vận động; một số ngành ở cấp huyện chưa phối hợp chặt chẽ khi xây dựng kế hoạch, kiểm tra điều kiện của người lao động theo nghề học để tạo việc làm; một số địa phương chỉ chú trọng đến việc tổ chức lớp học theo chỉ tiêu được giao mà chưa quan tâm đến việc làm, thu nhập của người lao động; người lao động ngại học thời gian dài, nhất là học kỹ thuật nông nghiệp; đa số chỉ đăng ký học khóa học có thời gian ngắn từ 1 - 2 tháng nên chỉ được học kỹ năng của một công việc trong một nghề, do đó ứng dụng vào sản xuất còn hạn chế, thu nhập tăng thêm không nhiều.

Giai đoạn tiếp theo, công tác giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, khi mà hội nhập sâu rộng và cuộc cách mạng khoa học 4.0 diễn ra, yêu cầu đặt ra là đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn phải bám sát nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao cần tập trung thực hiện công tác đào tạo nghề để đạt chỉ tiêu "Lao động qua đào tạo"; mỗi năm tạo việc làm cho 16.000 lao động; tăng cường công tác đào tạo nghề, phấn đấu mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 25% và tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ khoảng 1%...

Để đạt được mục tiêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ có những giải pháp cụ thể để thực hiện được mục tiêu giải quyết việc làm, đào tạo người lao động vừa có chuyên môn, vừa có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực ở nông thôn, hướng dẫn người nông dân có kiến thức cơ bản, kỹ năng tối thiểu và thái độ nghề nghiệp cần thiết, giúp họ có việc làm, ổn định thu nhập; tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp thông qua các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ vốn vay cho người lao động ở khu vực nông thôn mở rộng, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện đồng bộ các giải pháp chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh ở các xã đặc biệt khó khăn; tập trung thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý cho người nghèo...

Lam Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-