Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đảng bộ huyện Cai Lậy tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác
03/03/2021 - Lượt xem: 229

Nhận thức rõ việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm thiết thực trong thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và khẳng định. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Cai Lậy đã thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác

Nhận thức rõ việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là việc làm thiết thực trong thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh" như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và khẳng định. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Cai Lậy đã thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Cai Lậy đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực, chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên được nâng lên. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng viên đã sưu tầm những mẩu chuyện về Bác để kể và sau đó rút ra bài học cũng như liên hệ với thực tiễn công việc để từ đó tạo động lực phấn đấu làm theo. Ngoài ra, chất lượng hoạt động chính quyền các cấp trên địa bàn huyện ngày càng hiệu lực, hiệu quả và tạo được niềm tin trong nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã làm tốt việc khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác của đoàn viên, hội viên trong tham gia thực hiện các phần việc như: Thực hiện các công trình dân sinh, các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới. Việc học tập và làm theo Bác cũng đã giúp phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện ngày càng có sức lan tỏa, tạo được hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Chị Nguyễn Võ Huyền Trang, đảng viên Chi bộ Huyện Đoàn Cai Lậy chia sẻ: "Bản thân tôi là công chức, đảng viên trẻ đã gắn việc học tập và làm theo Bác với phong trào "3 trách nhiệm" để vừa hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vừa giữ gìn đoàn kết nội bộ và tôn trọng nhân dân. Ngoài ra, bản thân tôi còn sẵn sàng giúp đỡ đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn".

Song song đó, công tác tuyên truyền còn được thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở với sự đa dạng các hình thức và phương pháp. Từ đó, tạo sức lan tỏa và ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là lời nói suông mà cần phải bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có chất lượng và gần gũi với công việc hay đời sống hàng ngày. Từ đó, tạo động lực thôi thúc cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực hơn nữa trong rèn luyện và phấn đấu. Nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác gắn trực tiếp với đặc thù nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, vai trò Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp thể hiện rõ sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm cao, nhất là trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cai Lậy cho biết: "Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, triển khai từ cấp ủy huyện đến cơ sở một cách thông suốt, qua đó đã tạo được lòng tin của nhân dân. Đặc biệt là có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc học tập, làm theo Bác đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên, thành nền nếp của mỗi cơ quan, đơn vị".

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp trên địa bàn huyện Cai Lậy sẽ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng nơi, trong đó chú trọng giải quyết kịp thời những bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là kiểm tra, giám sát nội dung cam kết hàng năm. Qua đó, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và toàn xã hội.

Hồng Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-