Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Luật An ninh mạng không cản trở quyền riêng tư, hoạt động kinh tế
30/07/2019

Ngày 02/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về triển khai thi hành Luật An ninh mạng (ANM) trên địa bàn tỉnh. Luật ANM chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Xung quanh vấn đề này, Đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi: Với 7 chương, 43 điều, Luật ANM quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngày 02/7/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về triển khai thi hành Luật An ninh mạng (ANM) trên địa bàn tỉnh. Luật ANM chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 sau khi được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Xung quanh vấn đề này, Đại tá Phan Văn Trảng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi: Với 7 chương, 43 điều, Luật ANM quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

* Phóng viên (PV): Theo Đại tá, những điều bị cấm trong Luật ANM là gì?

* Đại tá Phan Văn Trảng: Luật ANM chỉ nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật đã được pháp luật (Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan) quy định. Điều 8 của Luật ANM đã liệt kê cụ thể, rõ ràng các hành vi bị nghiêm cấm về ANM, góp phần thuận lợi trong việc thực hiện và xử lý hành vi vi phạm điều cấm, bao gồm:

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi sau: Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (bao gồm như: Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung: Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội,...); Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế, xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác.

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ ANM.

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.

* PV: Để Luật ANM được triển khai thi hành bảo đảm kịp thời, hiệu quả, thống nhất trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã triển khai những công việc gì, thưa ông?

* Đại tá Phan Văn Trảng: Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 02/7/2019 về triển khai thi hành Luật ANM trên địa bàn tỉnh, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thi hành Luật ANM bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

Công an tỉnh cũng đã xây dựng Kế hoạch số 343/KH-CAT-PV01 ngày 18/4/2019 triển khai thi hành Luật ANM trong Công an tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, Công an các huyện, thành, thị nhằm tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt Luật và nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch số 773/KH-CAT-PV01 ngày 10/6/2019 về tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật An ninh mạng" trong Công an tỉnh để tuyên truyền phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Luật ANM đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ ANM; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trong và ngoài nước về Luật ANM và chính sách ANM của nước ta.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chủ động rà soát các văn bản pháp luật trong Công an nhân dân nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung có liên quan tới ANM để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo trình tự được pháp luật quy định để báo cáo đề xuất Bộ Công an, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh.

* PV: Cảm ơn Đại tá!

Phùng Long (thực hiện)

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-