Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
06/06/2019

Ngày 31/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cùng gần 500 đại biểu đại diện cho các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ngày 31/5/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đến dự có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; bà Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cùng gần 500 đại biểu đại diện cho các nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.


Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
trao bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho đại hội.
Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế đất nước nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng tiếp tục tăng trường và phát triển ổn định. MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Đại hội đã thông qua: Báo cáo tóm tắt dự thảo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Phóng sự hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu của tỉnh, Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo tổng kết đợt sinh hoạt chính trị và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp;...
 

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bức trướng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang.
Báo cáo chính trị của Đại hội khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh luôn bám sát nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đề ra. Theo đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên; nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phối hợp triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh việc nêu bật những kết quả, thành tựu trong thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và những khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đại hội tiến hành thảo luận, thống nhất hệ thống 6 nhóm chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 về các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền vận động; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Công tác đối ngoại, tôn giáo và Công tác tổ chức.

Đại hội đã hiệp thương cử 75 ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Chí Trung được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch gồm: Ông Huỳnh Văn Hải (tái cử); ông Trần Văn Thi (tái cử); ông Lê Văn Liểng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ qua. Với phương châm "Nắm chắc chủ trương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, bám sát cơ sở", Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng và tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực với 76 mô hình nhân dân tự quản được nhân rộng trong toàn tỉnh. Tích cực vận động nhân dân phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", huy động được hơn 44 tỷ đồng, triển khai xây mới và sửa chữa 4.782 căn nhà cho hộ nghèo trên tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái. Tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; tham gia có kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đề cập đến phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, ông yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần chú trọng hơn công tác xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Mặt trận có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, am hiểu công việc, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ chuyên trách phải được Đảng tin cậy, được nhân dân tôn trọng. Trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. Ông đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận; các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc hiệp thương theo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh hoạt động hiệu quả.

Tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao tặng Bức trướng mang dòng chữ "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang khóa mới ra mắt đại hội.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả, thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trên các lĩnh vực. Đồng thời, ông lưu ý và gợi mở một số vấn đề để MTTQ các cấp trong tỉnh nghiên cứu, triển khai thực hiện: Thứ nhất là, đại đoàn kết toàn dân không phải là sách lược trong một thời kỳ, một giai đoạn cách mạng mà là chiến lược cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam và hệ thống chính trị phải có trách nhiệm xây đắp, vun bồi; thứ hai là, MTTQ và các tổ chức thành viên  tăng cường hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động để sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tăng cường nghiên cứu thực tiễn, dám nghĩ, dám đề xuất, dám làm, tích cực tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân ở các địa phương; các hoạt động cần thiết thực, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, đến từng hộ dân, đến tận vùng sâu, vùng khó khăn nhằm giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; tránh phô trương hình thức, lãng phí, khắc phục tình trạng hành chính, quan liêu; thứ ba là, nghiên cứu tổ chức các mô hình cộng đồng dân cư theo hình thức tự quản ở xóm, ấp, khu phố; định hướng hoạt động trên cơ sở các hương ước, quy ước phù  hợp với pháp luật; thứ tư là, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động: "Ngày Vì người nghèo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh"; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; ấp, khu phố văn hóa; xây dựng nông thôn mới; xóa bỏ những thói quen, tập tục lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng nội dung tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt các giải pháp giúp dân cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững; đi sâu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân ở cơ sở; động viên nhân dân sống và làm việc theo khuôn khổ pháp luật; đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn xóm ấp an toàn về an ninh trật tự; giảm thiểu tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; thứ năm là, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị mà trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua làm theo lời Bác, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước; MTTQ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác vận động, hòa giải ở cơ sở, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tranh chấp đất đai, tài sản; khiếu kiện về đền bù, giải tỏa gắn với tuyên truyền, giáo dục cho người dân thông hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền cho nhân dân đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu 'diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền để phá hoại truyền thống đoàn kết và công cuộc đổi mới đất nước; thứ sáu là, tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phát triển đa dạng các ngành, nghề truyền thống và đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; tăng cường công tác đối thoại, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong tiến trình xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở địa phương; tiếp tục mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Tiền Giang, giới thiệu những thành tựu phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, các dự án đang mời gọi đầu tư, hợp tác; mạnh dạn trao đổi thông tin và vận động kiều bào Tiền Giang ở nước ngoài góp phần xây dựng quê hương, đất nước; thứ bảy là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách có năng lực, có đủ đức, đủ tài, có kỹ năng, có nhiệt tình, có tâm huyết để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới; cán bộ Mặt trận thực hiện tốt phương châm "Trọng dân, gần dân, hiểu  dân, học dân và có trách nhiệm đối với dân".

Ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân
 có thành tích xuất sắc.

Ông tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức liên hiệp tự nguyện rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ có các cuộc vận động, các phong trào thi đua khởi sắc hơn, mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng hơn vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến lên trong đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 11 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 2 cá nhân, 4 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trần Thi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: